Juridisch woordenboek

Mogelijk heeft u een brief van een jurist gehad waar enkele juridische termen in voorkomen welke niet helder voor u zijn. Een leek is vaak niet bekend met de taal die juridische documenten hebben. In dit juridische woordenboek vindt u de betekenis van veel voorkomende juridische woorden. Dit juridische woordenboek kan u helpen om grip te krijgen op de juridische termen. U vindt in dit woordenboek bijvoorbeeld woorden die je vaak hoort in procedures bij de rechtbank. Ons woordenboek, ook wel het rechtbank woordenboek genoemd, bevat begrippen die uiteenlopen van ‘arrest’ tot ‘wraking’.

A - Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Arrondissement

Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket. Zie ook: Ressort.


Balie

Aanduiding voor de hele advocatuur.


Belanghebbende

Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.


Beroep

Zie: Hoger beroep


Beschikking

In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding heet een vonnis.


Betekening

Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte of een getuige.


Bewijslast

De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.


Bij voorraad

Zie: Uitvoerbaar bij voorraad


Bodemprocedure

Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank af te zetten tegen het kort geding.


Burgerlijk recht

Zie: Civiel recht


Civiel recht

recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.