Kort geding in huurzaken

U kunt de huurovereenkomst met uw huurder gezien de huurbescherming of overeengekomen periode vaak niet opzeggen. U moet dan een rechtszaak starten om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming te vorderen. Dit kan gemiddeld acht tot twintig weken duren, waarbij een eventuele huurachterstand dus fors kan oplopen. Het is ook mogelijk een kort geding te starten (verkorte rechtszaak). U heeft dan binnen drie tot zes weken een vonnis, waarmee een hoger oplopende huurachterstand of schade wordt voorkomen. Onze ervaren juristen voeren voor u het kort geding tegen een vast en laag tarief. Wij geven u gratis en vrijblijvend advies over de juridische haalbaarheid van uw zaak. U heeft dus geen dure advocaat nodig!

Wanneer is een kort geding mogelijk?

Er moet sprake zijn van een wanprestatie die ontruiming rechtvaardigt, bijvoorbeeld een wietplantage of een huurachterstand van minimaal drie maanden. Daarnaast moet u een spoedeisend belang hebben, bijvoorbeeld uw huurder betaalt niet en u komt daardoor in de financiële problemen.

Of er is bijvoorbeeld een werkende wietplantage, wat automatisch gevaar oplevert voor omwonenden. Ook moet de zaak niet te gecompliceerd zijn. Omdat een kort geding een verkorte procedure is, is een kort geding niet geschikt voor het behandelen van een uitgebreid en complex verweer.

Kort geding jurist voor een vaste prijs

Bij een kort geding tot onruiming zijn onze juristen u graag van dienst. Wij starten het kort geding direct voor u op en passen onze planning en agenda daarop aan. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het opstellen van de dagvaarding, conclusies/aktes en het bijwonen van de zitting. Onze juristen procederen tegen een fixed fee van € 1.599,- (excl. BTW), ongeacht de duur van de procedure of de hoeveelheid werk. U weet dus van te voren wat het u kost en u heeft geen dure advocaat nodig. Bij een dergelijke ontruimingsprocedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en het procesrecht van wezenlijk belang. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingszaken in kort geding. Daarnaast is onze werkwijze volledig transparant: u heeft via onze website 24 uur per dag, 7 dagen per week, online inzage in uw dossier. Zo bent u steeds op de hoogte van de stand van zaken. Wij bieden een landelijke dekking en werken ook voor particulieren.

Kosten van derden

Kosten die wij aan andere partijen moeten betalen om een kort geding aan te spannen dienen ook aan ons te worden voldaan. Het gaat hier om het griffierecht van de rechtbank en de kosten van de deurwaarder voor het langsbrengen van de door onze juristen opgestelde dagvaarding. Hier hebben wij geen financieel belang bij en uiteraard verzoeken wij de rechter uw huurder tot terugbetaling van deze kosten te veroordelen.

Kosten kort geding verhalen op uw huurder

Als de zaak (grotendeels) wordt gewonnen, zal de rechter naar alle waarschijnlijkheid beslissen dat uw huurder naast de hoofdsom en de rente ook de kosten van het kort geding (deels) aan u moet betalen.

Vaste prijs (slechts € 1.599,-)

Fixed fee: u weet van te voren wat uw jurist maximaal kost.

Ervaren juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het complexe huurrecht.

Geen dure advocaat nodig

U weet van te voren wat het u maximaal kost.

Volledig transparant

U heeft 24/7 online inzage in uw dossier(s).

Landelijke dekking

Wij werken in heel Nederland.

 

Kosten kort geding

Voor particulieren en eenmanszaken is het lagere griffierecht van toepassing.

Financieel belang Fee IntoCash Griffierecht Deurwaarder
< € 500 € 1.599 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 1.599 € 499 / € 236 € 83,38
> € 12.500 € 1.599 € 996 / € 499 € 83,38
arrow

Welke kosten van het kort geding kunt u verhalen op uw huurder?

Als de juristen van IntoCash voor u het kort geding starten en de zaak wordt (grotendeels) gewonnen, dan zal de rechter zeer waarschijnlijk beslissen dat de huurder uw kosten van het kort geding (deels) aan u moet betalen. Hierbij gaat het om het griffierecht, deurwaarderskosten, buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Deze bedragen komen dus aan u toe, niet aan IntoCash.

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Voor particulieren en eenmanszaken geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang
  Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38
€ 12.500 - € 25.000 € 996 / € 499 € 83,38

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal twee proceshandelingen verricht in een kort geding. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 5.000,00 € 200,00 6
€ 10.000,00 € 250,00 6
€ 20.000,00 € 300,00 7
€ 40.000,00 € 400,00 10
€ 100.000,00 € 600,00 10
€ 200.000,00 € 700,00 geen
€ 400.000,00 € 800,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.000,00 geen