Ontbinding bij overlast

Ontbinding van het huurcontract is noodzakelijk als uw huurder overlast veroorzaakt. Er kan een rechtszaak tegen u worden gestart als uw huurder ernstige overlast veroorzaakt. Buren, omwonenden en uw eventuele andere huurders kunnen daarin schade claimen of vorderen dat u een ontruimingsprocedure start. Ook kunnen uw eventuele andere huurders huurvermindering vorderen.

Gezien de huurbescherming of de overeengekomen contractsduur kunt u de huurovereenkomst vaak niet opzeggen. U zult het huurcontract dan via de kantonrechter moeten laten ontbinden. Deze procedure voeren wij voor slechts € 999,- (excl. BTW). Wij geven u gratis en vrijblijvend advies over de juridische haalbaarheid van uw zaak. U heeft dus geen dure advocaat nodig!

Wanneer is ontbinding mogelijk?

Ontbinding is mogelijk als uw huurder ernstige overlast veroorzaakt. Overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit geluidsoverlast, overlast door huisdieren, het gebruik of verhandelen van drugs, prostitutie of alchoholgebruik. De rechter beoordeelt of de overlast ernstig is en of u voldoende heeft gedaan om de overlast te beëindigen.

U moet daarom over een uitgebreid dossier beschikken waaruit de overlast en uw maatregelen blijken. Dit dossier bevat meerdere schriftelijke klachten van diverse omwonenden, meerdere aanmaningen van uw zijde, en bij voorkeur ook stukken van de politie of andere instanties waaruit de overlast blijkt.

Ervaren jurist voor slechts € 999,-

De juristen van IntoCash kunnen u bij de ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter helpen. Bij een dergelijke ontruimingsprocedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en het procesrecht van cruciaal belang. Al onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

De ontbinding van de huurovereenkomst verrichten onze juristen tegen het vaste tarief van slechts € 999,- excl. BTW. Voor dit bedrag voeren onze juristen voor u de hele procedure bij de kantonrechter (in heel Nederland), ongeacht de duur van de procedure of de hoeveelheid werk.

Dus geen hoge urendeclaties van een advocaat en u komt niet voor verassingen te staan!

Kosten van derden

Kosten van derden dient u tevens te betalen (griffierecht rechtbank, deurwaarderskosten langsbrengen dagvaarding). Hier hebben wij geen financieel belang bij. Voor particulieren geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang Griffierecht Deurwaarder GBA/KVK controle
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38 € 15
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38 € 15
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38 € 15
arrow

Welke kosten van de procedure kunt u op de huurder verhalen?

Als de gerechtelijke ontruimingsprocedure (grotendeels) gewonnen wordt, beslist de rechter in de meeste gevallen dat uw huurder de kosten van de procedure (deels) aan u moet betalen. Hierbij gaat het om het griffierecht, deurwaarderskosten, eventuele buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Deze bedragen komen dus aan u toe, niet aan IntoCash.

Als u naast het ontbinden van het huurcontract op basis van overlast ook een bepaald geldbedrag vordert (bijvoorbeeld een huurachterstand), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Als particulieren en eenmanszaken een gerechtelijke procedure starten, geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang
  Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 2.500,00 € 180,00 5
€ 3.750,00 € 210,00 5
€ 5.000,00 € 240,00 6
€ 10.000,00 € 300,00 6
€ 20.000,00 € 360,00 7
€ 40.000,00 € 480,00 10
€ 100.000,00 € 721,00 10
€ 200.000,00 € 841,00 geen
€ 400.000,00 € 961,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen