Ontbinden bij huurachterstand

Ontbinden van een huurovereenkomst via de rechter kan gewenst zijn als uw huurder niet betaalt. De huurachterstand loopt nu iedere maand op en ook uw eventuele hypotheekverplichtingen lopen door.

Vaak kunt u als verhuurder het huurcontract niet opzeggen door de huurbescherming of de afgesproken huurperiode, ook niet als uw huurder de huur niet betaalt. Het is dan noodzakelijk de huurovereenkomst zo snel mogelijk te laten ontbinden via de kantonrechter. Onze ervaren juristen voeren deze ontruimingsprocedure voor u op basis van no cure no pay en wij geven u gratis advies op het gebied van de juridische haalbaarheid van uw dossier. U heeft dus geen dure advocaat nodig!

Wanneer is ontbinding van de huurovereenkomst mogelijk?

Ontbinden van het huurcontract is mogelijk als de huurder de huurovereenkomst niet nakomt door niet te betalen. De huurder pleegt dan wanprestatie. Iedere tekortkoming in de nakoming geeft de mogelijkheid aan de verhuurder het huurcontract te ontbinden, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.

Conform vaste rechtspraak moet er in principe minimaal 3 maanden huurachterstand zijn om ontbinding te kunnen rechtvaardigen. Als uw huurder minder dan 3 maanden huurachterstand heeft maar ook minder dan een jaar voor de zitting al een keer tot betaling van huurachterstand is veroordeeld, kan ontbinding ook gerechtvaardigd zijn.

No cure no pay ontruimingsprocedure

Bij de ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter kunnen onze juristen u van dienst zijn. Bij een dergelijke ontruimingsprocedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en het procesrecht van wezenlijk belang. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

De ontbinding van het huurcontract verrichten wij op basis van no cure no pay, wat inhoudt dat u niets voor onze werkzaamheden betaalt als wij geen ontbinding verkrijgen. Als wij wel een ontbinding verkrijgen bent u onze fee van € 999,- excl. BTW verschuldigd. Uiteraard vorderen wij ook betaling van de huurachterstand, lopende huur, rente en kosten.

De juristen van IntoCash voeren voor u de hele procedure bij de kantonrechter (in heel Nederland), ongeacht de duur van de procedure of de hoeveelheid werk. U heeft dus geen dure advocaat nodig en u komt niet voor verassingen te staan!

Kosten van derden

Kosten van derden om een ontruimingsprocedure te starten dient u vooraf te betalen (griffierecht rechtbank, deurwaarderskosten voor het langsbrengen van de dagvaarding, informatiekosten). Hier hebben wij geen financieel belang bij en wij zullen in de procedure vorderen dat uw huurder ook deze kosten dient te betalen. Voor particulieren geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang Griffierecht Deurwaarder GBA/KVK controle
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38 € 15
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38 € 15
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38 € 15
arrow

Welke kosten van de ontruimingsprocedure kunt u verhalen op uw huurder?

Als de juristen van IntoCash voor u de gerechtelijke procedure starten en deze wordt (grotendeels) gewonnen, dan zal de rechter zeer waarschijnlijk beslissen dat de huurder uw kosten van de procedure (deels) aan u moet betalen. Hierbij gaat het om het griffierecht, deurwaarderskosten, buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Deze bedragen komen dus aan u toe, niet aan IntoCash. Per saldo zal uw huurder aan u meestal een vrijwel gelijk of hoger bedrag aan kosten moeten betalen als het bedrag wat u aan ons betaalt.

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Voor particulieren en eenmanszaken geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang
  Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 2.500,00 € 180,00 5
€ 3.750,00 € 210,00 5
€ 5.000,00 € 240,00 6
€ 10.000,00 € 300,00 6
€ 20.000,00 € 360,00 7
€ 40.000,00 € 480,00 10
€ 100.000,00 € 721,00 10
€ 200.000,00 € 841,00 geen
€ 400.000,00 € 961,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen