Ontbinding bij onderverhuur

Ontbinding van de huurovereenkomst is vaak gewenst als uw huurder de woning of bedrijfsruimte in strijd met de huurovereenkomst heeft onderverhuurd. U wordt immers geconfronteerd met een onbekende waarvan u de geschiktheid niet heeft beoordeeld en waarmee u geen overeenkomst heeft.

De huurovereenkomst met uw hoofdhuurder kunt u vaak niet opzeggen (door de afgesproken contractsperiode of de huurbescherming), ook niet als uw huurder zonder uw toestemming heeft onderverhuurd. De rechter moet de huurovereenkomst dan ontbinden, ook als in uw huurcontract is opgenomen dat onderverhuur verboden is. Deze procedure voeren onze juristen op no cure no pay basis en wij geven u gratis en vrijblijvend advies over de juridische haalbaarheid van uw zaak. U heeft dus geen dure advocaat nodig!

Wanneer is ontbinding mogelijk?

Ontbinding is mogelijk als uw huurder in strijd met de huurovereenkomst aan een ander heeft onderverhuurd. Er is dan sprake van illegale onderverhuur. Een dergelijke tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst is voldoende grond voor de kantonrechter om tot ontbinding over te gaan. Hierbij wordt tussen woonruimte en bedrijfsruimte een onderscheid gemaakt.

Bij bedrijfsruimte wordt de onderhuurovereenkomst beëindigd als de huurovereenkomst met uw hoofdhuurder wordt ontbonden. Bij woonruimte wordt het huurcontract tussen uw hoofdhuurder en de onderhuurder na ontbinding door u als verhuurder voortgezet. Echter ook deze overeenkomst kunt u binnen 6 maanden na de voortzetting laten ontbinden.

No cure no pay ontruimingsprocedure

Onze juristen zijn u graag van dienst bij de ontbinding van het huurcontract bij de rechtbank. Bij een gerechtelijke procedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en het procesrecht van cruciaal belang. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

De ontbinding van het huurcontract verrichten wij op basis van no cure no pay, wat inhoudt dat u niets voor onze werkzaamheden betaalt als wij geen ontbinding verkrijgen. Als wij wel een ontbinding verkrijgen bent u onze fee van € 999,- excl. BTW verschuldigd.

De juristen van IntoCash voeren voor u de gehele procedure bij de kantonrechter, ongeacht de de hoeveelheid werk of de duur van de procedure. Dus voor u geen hoge advocaatkosten en u komt niet voor verassingen te staan!

Kosten van derden

Kosten van derden om een ontruimingsprocedure te starten dient u bij voorschot te betalen (griffierecht rechtbank, deurwaarderskosten voor het langsbrengen van de dagvaarding, informatiekosten). Hierbij hebben wij geen financieel belang. Voor particulieren is het lagere griffierecht van toepassing.

Financieel belang Griffierecht Deurwaarder GBA/KVK controle
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38 € 15
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38 € 15
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38 € 15
arrow

Welke kosten van de gerechtelijke procedure kunt u op uw huurder verhalen?

Als de gerechtelijke procedure (grotendeels) wordt gewonnen, beslist de rechter meestal dat de huurder de kosten van de procedure (deels) aan u moet betalen. Het gaat hierbij om het griffierecht, deurwaarderskosten, eventuele buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Deze bedragen komen dus aan u toe, niet aan IntoCash.

Als u naast ontbinding van de huurovereenkomst op basis van onderhuur ook een bepaald geldbedrag vordert (bijvoorbeeld het verschil tussen de huur die u ontvangt en de huur die uw huurder rekent aan de onderhuurder, of een huurachterstand), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Voor particulieren en eenmanszaken is het lagere griffierecht van toepassing.

Financieel belang
  Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 2.500,00 € 180,00 5
€ 3.750,00 € 210,00 5
€ 5.000,00 € 240,00 6
€ 10.000,00 € 300,00 6
€ 20.000,00 € 360,00 7
€ 40.000,00 € 480,00 10
€ 100.000,00 € 721,00 10
€ 200.000,00 € 841,00 geen
€ 400.000,00 € 961,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen