Ontbinding bij wietplantage

Als uw huurder een wietplantage heeft in uw verhuurde woning of bedrijfspand, dan wilt u natuurlijk niet verder met die huurder. Los van het feit dat het gehuurde daarvoor niet bestemd is, zal ook uw verzekeringsmaatschappij brand- of waterschade vaak niet uitkeren.

Eerste prioriteit is dan ook het pand weer leeg te krijgen. Door de huurbescherming of de afgesproken huurperiode kunt u meestal niet de huurovereenkomst opzeggen, ook niet als uw huurder een wietplantage heeft. De huurovereenkomst moet dan door de kantonrechter worden ontbonden. Onze juristen voeren deze procedure op no cure no pay basis en wij geven u gratis en vrijblijvend advies op het gebied van de juridische haalbaarheid van uw dossier. U heeft dus geen dure advocaat nodig!

Wanneer is ontbinding mogelijk?

Ontbinding van de huurovereenkomst is mogelijk als uw huurder een wietplantage in het gehuurde heeft. Bij een dergelijke tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan de verhuurder het huurcontract via de rechter ontbinden, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt.

Het enkele feit dat de huurder een wietplantage heeft opgezet is voldoende basis voor de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Ontbinding is zonder meer gerechtvaardigd als het bedrijfsmatige teelt betreft, maar ook bij teelt voor eigen gebruik kan de ontbinding gerechtvaardigd zijn.

No cure no pay ontruimingsprocedure

Onze juristen kunnen u van dienst zijn bij de ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter. Specialistische kennis van het complexe huurrecht en het procesrecht is van wezenlijk belang bij een dergelijke ontruimingsprocedure. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

Wij verrichten de ontbinding van het huurcontract op basis van no cure no pay, wat betekent dat u niets voor onze werkzaamheden betaalt als wij geen ontbinding verkrijgen. Als de huurovereenkomst wel wordt ontbonden bent u onze fee van € 999,- excl. BTW verschuldigd.

Onze juristen voeren voor u de hele procedure bij de kantonrechter, in geheel Nederland en ongeacht de duur van de procedure of de hoeveelheid werk. U heeft dus geen dure advocaat nodig en u komt niet voor verassingen te staan!

Kosten van derden

Kosten van derden bij een ontruimingsprocedure moet u vooraf betalen en hier hebben wij geen financieel belang bij (griffierecht rechtbank, deurwaarderskosten voor het langsbrengen van de dagvaarding, informatiekosten). Voor particulieren geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang Griffierecht Deurwaarder GBA/KVK controle
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38 € 15
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38 € 15
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38 € 15
arrow

Welke kosten van de ontbindingsprocedure kunt u verhalen op de huurder?

Als u de gerechtelijke ontbindingsprocedure (grotendeels) wint, beslist de rechter veelal dat uw huurder de kosten van de procedure aan u moet te voldoen. Het gaat om het griffierecht, deurwaarderskosten, eventuele buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Deze bedragen komen dus aan u toe, niet aan IntoCash.

Als u naast ontbinding van de huurovereenkomst op basis van de wietplantage ook een bepaald geldbedrag vordert (bijvoorbeeld schade of een huurachterstand), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Als particulieren en eenmanszaken een gerechtelijke procedure starten, geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang
  Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 2.500,00 € 180,00 5
€ 3.750,00 € 210,00 5
€ 5.000,00 € 240,00 6
€ 10.000,00 € 300,00 6
€ 20.000,00 € 360,00 7
€ 40.000,00 € 480,00 10
€ 100.000,00 € 721,00 10
€ 200.000,00 € 841,00 geen
€ 400.000,00 € 961,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen