Ontbinding huurovereenkomst

Ontbinding van de huurovereenkomst kan gewenst zijn als uw huurder niet betaalt, een wietplantage heeft, overlast veroorzaakt of zonder uw toestemming onderverhuurt. Ook kan het zijn dat u de woning of bedrijfsruimte wilt renoveren of dringend zelf nodig heeft.

Omdat u de huurovereenkomst gezien de huurbescherming of overeengekomen periode vaak niet kunt opzeggen, is het noodzakelijk de huurovereenkomst te ontbinden via de rechter. De ervaren juristen van IntoCash voeren voor u deze ontbindingsprocedure op basis van no cure no pay of tegen een vast en laag tarief. Wij geven u gratis en vrijblijvend advies op het gebied van de juridische haalbaarheid van uw dossier. U heeft dus geen dure advocaat nodig!

No cure no pay ontbinding

Ontbinding bij een huurachterstand, wietplantage, of illegale onderverhuur verrichten wij op basis van no cure no pay. Dat wil zeggen dat u ons alleen betaalt als de rechter de ontbinding toewijst (€ 999,00 excl.BTW).

Huurachterstand

Om ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen moet er een huurachterstand van 3 maanden of meer zijn.

Wietplantage

Als uw huurder een wietplantage heeft dan is dat meestal voldoende grond om de huurovereenkomst via de rechter te kunnen ontbinden.

Onderverhuur

Als er sprake is van onderverhuur zonder toestemming, dan is dat veelal voldoende grond om het huurcontract te ontbinden.

Ontbinding tegen vast tarief

In de volgende gevallen kunnen onze juristen uw zaak voor het vaste tarief van slechts € 999,00 (excl.BTW) doen.

Dringend eigen gebruik

Indien u de woon- of bedrijfsruimte dringend voor eigen gebruik nodig heeft dan kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden. Vaak moet u uw huurder dan een verhuiskostenvergoeding betalen.

Overlast

Ernstige overlast kan grondslag zijn voor het ontbinden van het huurcontract als u over een uitgebreid dossier beschikt.

Ervaren juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het complexe huurrecht.

Geen dure advocaat nodig

U weet van te voren wat het u maximaal kost.

Volledig transparant

U heeft 24/7 online inzage in uw dossier(s).

Landelijke dekking

Wij werken in heel Nederland.

 

Kosten van derden

Kosten van derden bij een ontruimingsprocedure dient u vooraf te betalen (griffierecht rechtbank, deurwaarderskosten voor het langsbrengen van de dagvaarding, informatiekosten). Hier hebben wij geen financieel belang bij. Wij zullen de rechter verzoeken om uw huurder ook in deze kosten te veroordelen. Voor particulieren geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang Griffierecht Deurwaarder GBA/KVK controle
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38 € 15
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38 € 15
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38 € 15
arrow

Welke kosten van de gerechtelijke procedure kunt u verhalen op de huurder?

Als de gerechtelijke procedure (grotendeels) wordt gewonnen, zal de rechter meestal beslissen dat uw huurder de kosten van de procedure aan u dient te vergoeden. Het gaat dan om het griffierecht, deurwaarderskosten, buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Deze bedragen komen dus aan u toe, niet aan IntoCash.

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Voor particulieren en eenmanszaken geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang
  Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 2.500,00 € 180,00 5
€ 3.750,00 € 210,00 5
€ 5.000,00 € 240,00 6
€ 10.000,00 € 300,00 6
€ 20.000,00 € 360,00 7
€ 40.000,00 € 480,00 10
€ 100.000,00 € 721,00 10
€ 200.000,00 € 841,00 geen
€ 400.000,00 € 961,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen