Verwerkersovereenkomst

Omdat IntoCash als verwerker voor u als opdrachtgever persoonsgegevens, bijvoorbeeld van uw debiteuren, verwerkt, heeft verwerkt of zal verwerken moeten er volgens de wetgeving afspraken worden gemaakt over die verwerking en u sluit daarom een verwerkersovereenkomst af met ons. Hiermee voldoen u en wij aan de wet. U of de bevoegde persoon binnen uw organisatie dient deze overeenkomst te ondertekenen en te bewaren.

DOWNLOAD VERWERKERSOVEREENKOMST

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. IntoCash is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij hebben nooit persoonsgegevens verkocht. Wij kunnen onze bedrijfsvoering echter niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Een van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Wij maken net als ruim 1100 advocatenkantoren gebruik van de optimaal met versleutelde verbinding en encryptie beveiligde software van de marktleider Basenet Internet Projects B.V., met wie wij in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. De servers van Basenet staan opgesteld in datacenters die zijn gecertificeerd met ISAE3000 Type II dan wel ISO27001.