Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Rechter onbtindt huurovereenkomst bij stelselmatig te laat betalen huur

Datum: 2 augustus 2018

Rechtbank: Rechtbank Den Haag

Zaaknummer: 6708709 RL EXPL 18-4650

Verhuurder is sinds 2016 bezig om te zorgen dat zijn huurder tijdige de huur betaald. Stelselmatig kwam er geen huur binnen voor de eerste van de maand. In 2017 was de verhuurder dit zo zat dat hij een rechtszaak is gestart. Terwijl deze procedure liep heeft de huurder snel haar huurachterstand betaald. Gemachtigde van de verhuurder heeft toen per e-mail gereageerd naar de huurder en aangegeven dat de procedure voor deze keer zal worden ingetrokken, maar als de huurder in de toekomst wederom te laat is met betalen er een nieuwe procedure...

Lees verder

Verdere vonnissen

Beroep van gedaagde om de facturen van eiser te verrekenen met omzetderving gaat niet op

Datum: 19 juni 2018

Rechtbank: Rechtbank Leeuwarden

Zaaknummer: 6676825 / CV EXPL 18-1173

Eiser heeft in opdracht van Gedaagde diverse brochures met acceptgirokaarten in folie verpakt en verzendklaar gemaakt. In dat kader heeft Eiser zes facturen verstuurd naar Gedaagde. De gedaagde heeft een bedrag onbetaald gelaten. Enkele brochure's (van 1 factuur) waren kromgetrokken. Hierdoor heeft Eiser dat deel... Lees verder

Gedaagde heeft de eiser geen mogelijkheid gegeven tot herstel, waardoor ze de rekening van de eiser gewoon moeten betalen

Datum: 9 mei 2018

Rechtbank: Rechtbank Limburg

Zaaknummer: 6568992 \ CV EXPL 18-224

Eiser heeft verbouwingswerkzaamheden voor gedaagden verricht. De factuur hebben ze onbetaald gelaten. Als reden geven ze dat Eiser werkzaamheden aan het toilet niet goed heeft uitgevoerd. De rechter oordeelt dat juridisch gezien Eiser die werkzaamheden wel heeft uitgevoerd.Partij Gedaagde heeft op die verbouwing weliswaar... Lees verder

Gedaagde had geen grond om de overeenkomst met de eiser voortijdig op te zeggen

Datum: 28 maart 2018

Rechtbank: Rechtbank Zutphen

Zaaknummer: 6221325 CVEXPL 17-4133

Eiser heeft in opdracht van Gedaagde een overeenkomsten gesloten voor de levering van elektriciteit en gas met een door Eiser geselecteerde energieleverancier, voor de duur van 5 jaar. De vof is daarvoor een maandelijkse vergoeding verschuldigd aan Eiser. Gedaagde heeft deze overeenkomst vroegtijdig opgezegd. Eiser vordert... Lees verder