Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Gedaagde heeft niet tijdig geklaagd over het vermeende slechte werk van eiser en moet de facturen betalen

Datum: 24 april 2019

Rechtbank: Rechtbank Zaanstad

Zaaknummer: 7293331 I CV EXPL 18-5064

samenvatting: Gedaagde heeft in 2017 schilders ingeleend bij Eiser voor het schilderen van de buitenkant van 212 sociale huurwoningen. Eiser heeft Gedaagde gefactureerd en samen met de facturen ook de getekende urenlijsten opgestuurd. Gedaagde heeft enkele facturen onbetaald gelaten. Op de verschillende herinneringen en aanmaningen van de eiser reageerde hij niet meer. Eiser heeft IntoCash ingeschakeld, die wel reactie kreeg van Gedaagde. Het verweer was dat hij de rekeningen niet betaalde omdat zijn opdrachtgever het werk van Eiser zou hebben afgekeurd. Hij vertelde dat zijn plan was om met een ander bedrijf...

Lees verder

Verdere vonnissen

Rechter oordeelt dat er sprake is van een overeenkomst ondanks de ontkenning van gedaagde

Datum: 18 april 2019

Rechtbank: Rechtbank 's-Hertogenbosch

Zaaknummer: 6611278 CV EXPL 18-547

Eiser is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid met als doel onder meer de promotie van restaurants. Een tweede doel is om vrijwilligers ervaring te laten opdoen in de horeca. Herman is de voorzitter van de vereniging. Gedaagde heeft onder meer een kookstudio waar kookworkshops worden... Lees verder

Franchisenemer beroept zich op dwaling franchisegever. Beroep op dwaling slaagt niet

Datum: 27 maart 2019

Rechtbank: Rechtbank Limburg

Zaaknummer: 7296608/ CV EXPL 18-7323

Partijen zijn een franchiseovereenkomst aangegaan voor de duur van vijf jaar, met ingang van 1 september 2017. De organisatie fee was €450,- per maand. Gedaagde heeft deze samenwerking op 30 april 2018 vervroegd opgezegd. Als gevolg daarvan is de overeenkomst beëindigd en heeft Eiser op 2 juli 2018... Lees verder

De door eiser gemaakte video’s moeten worden betaald

Datum: 22 maart 2019

Rechtbank: Rechtbank Amsterdam

Zaaknummer: 7215278 / CV EXPL 18-200418

Eiser heeft van Gedaagde de opdracht gekregen om een aantal educatieve video's en een voorleesboek te produceren tegen betaling van €5.566,-. Eiser heeft deze video's gemaakt, maar Gedaagde wilt deze niet betalen. Als reden geeft hij dat er de voorwaarden was gezegd... Lees verder