Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Gedaagde komt geen beroep op verrekening van de waarborgsom toe

Datum: 8 september 2017

Rechtbank: Rechtbank Amsterdam

Zaaknummer: 5406579 CV EXPL 16-28800

In februari 2008 is tussen partijen een huurovereenkomst gesloten. Hierin is onder andere bepaald dat de huurder de woning aan derden mocht verhuren na toestemming van de verhuurder. In de procedure vordert de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en de huurachterstand, kosten en rente. De huurder erkent dat er sprake is van een huurachterstand maar wilt dit verrekenen met de borg. Zij betwist echter het overige gevorderde verschuldigd te zijn. Naar haar zeggen hebben de huurders van de woning vanaf augustus 2016 het contract met Gedaagde opgezegd en zijn deze een huurrelatie...

Lees verder

Verdere vonnissen

Niet versturen van een (annulerings)mail komt voor rekening van de gedaagde

Datum: 31 augustus 2017

Rechtbank: Rechtbank Den Haag

Zaaknummer: 5905276 \ CV EXPL 17-1782

Eiser vordert veroordeling van Gedaagde tot betaling van € 809,83. Eiser is een escortservice en heeft een vordering op een lid. Gedaagde is lid geworden via de website van Eiser en is daarmee akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Hij heeft een date geboekt. Gedaagde geeft... Lees verder

Eiser kon de overeenkomst eenzijdig beëindigen aangezien de gedaagden zijn tekortgeschoten in de nakoming

Datum: 9 augustus 2017

Rechtbank: Rechtbank Utrecht

Zaaknummer: 5416211 UC EXPL 16-14390 JO/33619

De eiser heeft een windturbine van de gedaagde gekocht. Partijen zijn overeengekomen om, mocht dat nodig zijn, eerst een demonstratiemodel te plaatsen, dat dan later zou worden omgeruild voor een definitief model. Het demonstratiemodel is geleverd en hiervoor heeft de eiser een deelfactuur gekregen en... Lees verder

Rechter oordeelt dat er een (mondelinge) overeenkomst tot stand is gekomen

Datum: 12 juli 2017

Rechtbank: Rechtbank Utrecht

Zaaknummer: 5699234 UC EXPL 17-2097 AS/31467

De eiser heeft promotiewerkzaamheden voor de gedaagde verricht. Via de e-mail is het een en ander afgesproken. Zo schreef gedaagde: 'Mijn uurtarief bedraagt €50,- per uur excl. BTW'. Hierop reageerde de gedaagde: 'Hoi,Super bedankt voor deze professionele kijk en analyse op ons. Zoals... Lees verder