Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Rechter ontbindt de huurovereenkomst op grond van de Leegstandswet gezien de huurachterstand

Datum: 2 november 2017

Rechtbank: Rechtbank Gouda

Zaaknummer: 5842894 / CV EXPL 17-1413

Partijen hebben met elkaar een huurovereenkomst op grond van de Leegstandswet gesloten. De huurder heeft sinds januari 2017 de huur niet meer voldaan. De verhuurder vordert bij de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden en om de huurder te veroordelen in de huurachterstand, schadevergoeding en de kosten. De huurder gaat in verweer. De gehuurde woning had volgens de huurder allerlei gebreken en was onbewoonbaar. Gelet op de correspondentie daarover is de huurovereenkomst feitelijk ontbonden per 31 januari 2017, althans Gedaagde was niet gehouden om na deze datum de huur te betalen. Bovendien mocht...

Lees verder

Verdere vonnissen

Gedaagde had de eiser in gebreke moeten stellen en de mogelijkheid moeten geven tot herstel

Datum: 3 oktober 2017

Rechtbank: Rechtbank Overijssel

Zaaknummer: 6118584 \ CV EXPL 17-2327

Eiseres heeft in opdracht van gedaagde ondersteuning geboden om te komen tot een contractuele relatie met de afdeling Z, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De factuur voor deze werkzaamheden heeft gedaagde onbetaald gelaten. Gedaagde geeft hiervoor de volgende reden: 'Gedaagde heeft eiseres... Lees verder

Huurder slaagt er niet in om contante betalingen en gestelde gebreken te bewijzen

Datum: 27 september 2017

Rechtbank: Rechtbank Almere

Zaaknummer: 5821312 / MC EXPL 17-3332

De verhuurder vordert veroordeling van de huurder in de huurachterstand van €11.535,-. Gezien de huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan wilt de eiser de huurovereenkomst door de rechter laten ontbinden. De huurder is het er niet mee eens en stelt dat de verhuurder... Lees verder

Gedaagde komt geen beroep op verrekening van de waarborgsom toe

Datum: 8 september 2017

Rechtbank: Rechtbank Amsterdam

Zaaknummer: 5406579 CV EXPL 16-28800

In februari 2008 is tussen partijen een huurovereenkomst gesloten. Hierin is onder andere bepaald dat de huurder de woning aan derden mocht verhuren na toestemming van de verhuurder. In de procedure vordert de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en de huurachterstand, kosten en rente. De huurder... Lees verder