Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Gedaagde had geen grond om de overeenkomst met de eiser voortijdig op te zeggen

Datum: 28 maart 2018

Rechtbank: Rechtbank Zutphen

Zaaknummer: 6221325 CVEXPL 17-4133

Eiser heeft in opdracht van Gedaagde een overeenkomsten gesloten voor de levering van elektriciteit en gas met een door Eiser geselecteerde energieleverancier, voor de duur van 5 jaar. De vof is daarvoor een maandelijkse vergoeding verschuldigd aan Eiser. Gedaagde heeft deze overeenkomst vroegtijdig opgezegd. Eiser vordert de toekomstige maandelijkse termijnvergoedingen, die Gedaagde verschuldigd is conform de algemene voorwaarden. Gedaagde erkent de overeenkomst vroegtijdig te hebben beëindigd. Volgens Gedaagde heeft Eiser ergens een rekenfout gemaakt en deze niet gecorrigeerd, hetgeen voor Gedaagde reden was de overeenkomst op te zeggen. Eiser...

Lees verder

Verdere vonnissen

Opschorting bevrijdt de huurder niet van de verplichting tot huurbetaling

Datum: 21 maart 2018

Rechtbank: Rechtbank Zeeland

Zaaknummer: 5865919/ 17-1702

Verhuurder stapt naar de rechter aangezien de huurder van een benedenwoning zijn huur niet betaalt. De huurder vertelt dat de woning gebreken vertoonde, waaronder schimmel. Hierdoor zou er sprake zijn van verminderd woongenot. Ook zou er ergens een vervanging van de sloten hebben plaatsgevonden, waardoor... Lees verder

Dat eiser zich niet als goed verhuurder heeft gedragen rechtvaardigde niet meteen ontbinding van de huurovereenkomst

Datum: 2 maart 2018

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 6323136 CV EXPL 17-32680

Eiser als verhuurster heeft aan Gedaagde als huurder een kamer verhuurd tegen een huurprijs van €500,- per maand. In januari 2017 is de huurder vertrokken. De huurder heeft de huur over de maanden februari tot en met april 2017 onbetaald gelaten. Ook heeft de huurder de... Lees verder

Rechter beoordeelt de interpretatie van “bedrag mag worden ingelost in betere tijden” uit een schuldbekentenis

Datum: 28 februari 2018

Rechtbank: Rechtbank Alkmaar

Zaaknummer: 6301689 \ CV EXPL 17-6630

Eiser heeft aan Gedaagde 5 maanden lang sinaasappels geleverd. De rekeningen betaalt Gedaagde niet. Op een gegeven moment heeft Gedaagde een schuldbekentenis getekend, waarin hij erkent dat hij Eiser nog geld verschuldigd is. Gedaagde kon de vordering in betere tijden inlossen, en verwachtte dat dit na... Lees verder