Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Vervangen van het slot komt voor rekening van de huurder

Datum: 19 december 2018

Rechtbank: Rechtbank Alkmaar

Zaaknummer: 6971607/ CV EXPL 18-3819

De huurder heeft een maand huur niet betaald. Ondanks alle verzoeken van de verhuurder wilt hij dit maar niet betalen. Als reden geeft hij dat hij kosten heeft gemaakt voor het vervangen van een slot van de deur. Deze kosten zouden volgens de huurder precies even veel zijn als een maand huur, dus hij verrekend dit met elkaar. Volgens de huurder valt het vervangen van een slot onder groot onderhoud, wat voor rekening van de verhuurder dient te komen. De rechter legt de huurder uit dat het zo niet in...

Lees verder

Verdere vonnissen

De rechter oordeelt dat de uurtarieven die de eiser in rekening heeft gebracht redelijk zijn

Datum: 19 december 2018

Rechtbank: Rechtbank Utrecht

Zaaknummer: 7101807 UC EXPL 18-8509 RW/1368

samenvatting: Gedaagde wilde in 2017 elektrotechnische installaties laten aanleggen voor haar indoorspeeltuin en woonhuis. Hiervoor heeft Gedaagde de Eiser benaderd en die is aan het werk gegaan. De laatste factuur voor deze werkzaamheden is onbetaald gebleven. Volgens Gedaagde kloppen de door Eiser in rekening gebrachte bedragen... Lees verder

Huurder moet de schade van de gevolgen van hennepkwekerij betalen

Datum: 30 november 2018

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 6626659 CV EXPL 18-3769

samenvatting: In het verhuurde huis is een wietplantage aangetroffen. De huurder heeft toegegeven dat de planten van hem zijn, maar hij betwist de hoogte van de schade die de verhuurder zegt te hebben. Volgens de huurder heeft de verhuurder zelf meegeholpen met de plantage en... Lees verder

Beroep op verrekening schade aan winkelpand afgewezen

Datum: 21 september 2018

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 6935694/ CV EXPL 18-21880

De verhuurder wilt zijn huurovereenkomst winkelruimte met de huurder ontbinden bij de rechter. De huurder heeft een huurachterstand laten ontstaan. De huurder erkent deze huurachterstand ook en hij doet een beroep op verrekening. Volgens de huurder is er sprake van een lekkage in het pand... Lees verder