Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

De geldlening is volgens gedaagde een schenking

Datum: 18 december 2019

Rechtbank: Rechtbank Arnhem

Zaaknummer: 7921851 \ CV EXPL 19-8717 \ 43576 \ 43177

samenvatting: Eiser heeft aan gedaagde in 2018 een geldlening verstrekt van €15.000. Hiervan is €1.750,- terugbetaald, maar toen is gedaagde gestopt met betalen. Volgens hem is er sprake van valsheid in geschrifte, maar als de rechter vraagt om een toelichting komt er geen duidelijke uitleg van Gedaagde. Hier gaat de rechter dus verder niet op in. Hierna stelt gedaagde dat er geen sprake is van een geldlening maar van een schenking. De rechter ziet echter dat hij eerder enkele aflossingen heeft gedaan, waardoor het bedrag wel degelijk lijkt op een...

Lees verder

Verdere vonnissen

De verjaring van de VvE achterstand is gestuit door het afspreken van een betalingsregeling

Datum: 15 november 2019

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 7694951 / CV EXPL 19-17536

De gedaagde is eigenaar van een appartement in Rotterdam en moet daarom een maandelijkse VvE bijdrage betalen. Daar is sinds 2015 een grote achterstand in ontstaan. De gedaagde is het niet eens met de vordering. Gedaagde voert aan dat er geen geldig incassobesluit van de VvE... Lees verder

Beroep op opschorting factuur slaagt niet

Datum: 11 oktober 2019

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 7826059 CV EXPL 19-25297

samenvatting: Eiser heeft aan Gedaagde advertentieruimte in een magazine verkocht. De factuur hiervoor heeft Gedaagde onbetaald gelaten. Als reden voor het onbetaald laten zegt Gedaagde dat Eiser had moeten aantonen hoeveel exemplaren van het magazine zijn gedrukt en op welke locaties de bladen zijn verspreid... Lees verder

Opzegging huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik toegewezen

Datum: 4 oktober 2019

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 7862322 CV EXPL 19-28151

samenvatting: Piet verhuurt aan zijn zoon Nick een 5 kamer eengezinswoning tegen een huurprijs van €310,- per maand. Eerder had Piet dit huis aan een ander verhuurd voor €1.250,- per maand. De hypotheeklasten van de woning zijn €448,86 en Piet ontvangt geen hypotheekrenteaftrek voor... Lees verder