Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Rechter oordeelt dat er sprake is van een overeenkomst ondanks de ontkenning van gedaagde

Datum: 18 april 2019

Rechtbank: Rechtbank 's-Hertogenbosch

Zaaknummer: 6611278 CV EXPL 18-547

Eiser is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid met als doel onder meer de promotie van restaurants. Een tweede doel is om vrijwilligers ervaring te laten opdoen in de horeca. Herman is de voorzitter van de vereniging. Gedaagde heeft onder meer een kookstudio waar kookworkshops worden gegeven. Eiser vordert betaling van een aantal facturen die zij heeft verstuurd aan Gedaagde. Eiser stelt dat zij in opdracht van Gedaagde een aantal kookworkshops heeft verzorgd in de periode tussen 30 december 2013 en 17 november 2014. Daar hebben de facturen betrekking op. et meest verstrekkende verweer van...

Lees verder

Verdere vonnissen

Franchisenemer beroept zich op dwaling franchisegever. Beroep op dwaling slaagt niet

Datum: 27 maart 2019

Rechtbank: Rechtbank Limburg

Zaaknummer: 7296608/ CV EXPL 18-7323

Partijen zijn een franchiseovereenkomst aangegaan voor de duur van vijf jaar, met ingang van 1 september 2017. De organisatie fee was €450,- per maand. Gedaagde heeft deze samenwerking op 30 april 2018 vervroegd opgezegd. Als gevolg daarvan is de overeenkomst beëindigd en heeft Eiser op 2 juli 2018... Lees verder

De door eiser gemaakte video’s moeten worden betaald

Datum: 22 maart 2019

Rechtbank: Rechtbank Amsterdam

Zaaknummer: 7215278 / CV EXPL 18-200418

Eiser heeft van Gedaagde de opdracht gekregen om een aantal educatieve video's en een voorleesboek te produceren tegen betaling van €5.566,-. Eiser heeft deze video's gemaakt, maar Gedaagde wilt deze niet betalen. Als reden geeft hij dat er de voorwaarden was gezegd... Lees verder

De door de huurder betaalde bemiddelingskosten kan niet ingehouden worden op de huur

Datum: 8 maart 2019

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 7127745/ CV BXPL 18-32940

samenvatting: Gedaagde was huurder en Eiser verhuurder van een woning in Rotterdam. Gedaagde heeft een bedrag van €2.150,- aan huur niet betaald. Hij is van mening dat hij onterecht courtage heeft betaald aan het bedrijf (Vastgoed H) dat hij heeft ingeschakeld om een woning... Lees verder