Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Verdere vonnissen

De bewindvoerder moet voor de gefactureerde kinderopvang betalen

Datum: 22 januari 2020

Rechtbank: Rechtbank Almere

Zaaknummer: 7951357 MC EXPL 19-6638 ML/1133

samenvatting: Een kinderdagverblijf wilt dat de gedaagde partij de facturen voor de opvang van zijn kinderen betaald. De gedaagde partij staat onder bewind. De kinderopvang is van mening dat de bewindvoerder zijn werk niet goed doet, omdat de kinderen van gedaagde van de opvang gebruik... Lees verder

Al had de huurder wel melding gedaan van de gebreken, had zijn beroep op opschorting niet kunnen slagen

Datum: 8 januari 2020

Rechtbank: Rechtbank Bergen op Zoom

Zaaknummer: 7802118 CV EXPL 19-2259

samenvatting: De verhuurder wilt de overeenkomst met zijn huurder ontbinden bij de rechter gezien de huurachterstand. De huurder is het er niet mee eens. De woning is volgens de huurder een bouwval met vochtproblemen, lekkages, elektra problemen, ongedierte, problemen met de riolering etc. De huurprijs... Lees verder

Verhuurder moet de volledige waarborgsom aan de huurder terugbetalen

Datum: 31 december 2019

Rechtbank: Rechtbank Assen

Zaaknummer: 7410906/ CV EXPL 18-7628

De huurder huurt een winkelruimte. Deze overeenkomst is afgesloten in augustus 2016 voor een periode van vijf jaren. Er is toen door eiser een borgsom betaald van €4.500,-. In het huurcontract is een breakoptie opgenomen. Dit geeft de huurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst na... Lees verder

De geldlening is volgens gedaagde een schenking

Datum: 18 december 2019

Rechtbank: Rechtbank Arnhem

Zaaknummer: 7921851 \ CV EXPL 19-8717 \ 43576 \ 43177

samenvatting: Eiser heeft aan gedaagde in 2018 een geldlening verstrekt van €15.000. Hiervan is €1.750,- terugbetaald, maar toen is gedaagde gestopt met betalen. Volgens hem is er sprake van valsheid in geschrifte, maar als de rechter vraagt om een toelichting komt er geen duidelijke uitleg... Lees verder