Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Verdere vonnissen

Opschorting van huurbetaling is alleen toegestaan voor zover dat in verhouding staat tot de gebreken

Datum: 21 april 2020

Rechtbank: Rechtbank Assen

Zaaknummer: 7951139 I CV EXPL 19-5172

Samenvatting: Huurders hebben een huurachterstand laten ontstaan. De huurders zeggen dat ze terecht de huur hebben ingehouden, omdat er verschillende dingen mis waren met de woning en de verhuurder nooit onderhoud heeft gepleegd. Als voorbeeld noemen ze een raam dat stuk was, waarvan de verhuurder... Lees verder

Een partij die zich beroept op wanprestatie is nog niet van de betalingsverplichting ontslagen

Datum: 2 april 2020

Rechtbank: Rechtbank Eindhoven

Zaaknummer: 8136256/ CV EXPL 19-10287

samenvatting: Eiser heeft uitzendkrachten geregeld die zouden gaan werken voor Gedaagde. Zij hebben schilderwerkzaamheden verricht. De gedaagde heeft de facturen niet betaald omdat hij stelt dat er fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Volgens gedaagde heeft hij alles zelf moeten herstellen en... Lees verder

Huurder stelt dat hij de huur contant heeft betaald en laat zichzelf horen als getuige

Datum: 6 maart 2020

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 7260497/ CV EXPL 18-42228

samenvatting: De verhuurder stapt naar de rechter om zijn oude huurder te laten veroordelen in de huurachterstand die hij destijds heeft laten ontstaan. De huurder stelt dat er geen huurachterstand is omdat hij dit contant heeft betaald. Hier heeft hij geen bewijs van. De rechter... Lees verder

Reisbureau heeft de reisagent niet in gebreke gesteld of de mogelijkheid gegeven tot herstel

Datum: 18 februari 2020

Rechtbank: Rechtbank Leeuwarden

Zaaknummer: 7966992 \ CV EXPL 19-6339

Samenvatting: Gedaagde heeft een reisbureau eenmanszaak en Eiser is een reisagent. Partijen hebben een agentuurovereenkomst gesloten. Eiser deed boekingen voor klanten en maakte gebruik van de faciliteiten van het reisbureau van gedaagde. Bij elke boeking zou eiser een percentage van de commissie krijgen. Eiser heeft... Lees verder