Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Verdere vonnissen

De door de huurder betaalde bemiddelingskosten kan niet ingehouden worden op de huur

Datum: 8 maart 2019

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 7127745/ CV BXPL 18-32940

samenvatting: Gedaagde was huurder en Eiser verhuurder van een woning in Rotterdam. Gedaagde heeft een bedrag van €2.150,- aan huur niet betaald. Hij is van mening dat hij onterecht courtage heeft betaald aan het bedrijf (Vastgoed H) dat hij heeft ingeschakeld om een woning... Lees verder

Boete bij niet nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit koopovereenkomst huis

Datum: 1 maart 2019

Rechtbank: Rechtbank Almere

Zaaknummer: 7237194 MC EXPL 18-8154

samenvatting: Gedaagde heeft in 2017 de woning gekocht van Eiser. In de koopovereenkomst stond dat Gedaagde vóór 12 december een borg moest betalen van €29.000. Dit heeft hij niet gedaan, ondanks meerdere verzoeken daartoe van Eiser. Eiser heeft Gedaagde in gebreke gesteld. Toen er... Lees verder

Huurder wilt openstaande huur verrekenen met loon wat hij nog krijgt van de broer van de verhuurster

Datum: 6 februari 2019

Rechtbank: Rechtbank Limburg

Zaaknummer: 7280229 CV EXPL 18-6411

Een huurder in Maastricht heeft met een huurprijs van €438,- een achterstand van € 15.834,00 laten ontstaan. De verhuurster is naar de rechter gestapt om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Huurder heeft de huurachterstand op zich erkend en beroept zich op verrekening daarvan met een... Lees verder

Vervangen van het slot komt voor rekening van de huurder

Datum: 19 december 2018

Rechtbank: Rechtbank Alkmaar

Zaaknummer: 6971607/ CV EXPL 18-3819

De huurder heeft een maand huur niet betaald. Ondanks alle verzoeken van de verhuurder wilt hij dit maar niet betalen. Als reden geeft hij dat hij kosten heeft gemaakt voor het vervangen van een slot van de deur. Deze kosten zouden volgens de huurder precies... Lees verder