Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Verdere vonnissen

Het herstel van de gestelde gebreken valt onder de verantwoordelijkheid van de VVE, niet de verhuurder

Datum: 31 juli 2019

Rechtbank: Rechtbank Middelburg

Zaaknummer: 7067994 CV EXPL 18-2499

De huurder heeft besloten om geen huur meer te betalen. De verhuurder wilt hem dan ook uit zijn huis hebben. Bij de rechter geeft de huurder aan dat hij geen huur meer voldoet omdat er gebreken aan het gehuurde zijn. Zo is er sprake van... Lees verder

Huurder moet schade aan het huis van de verhuurder vergoeden

Datum: 19 juni 2019

Rechtbank: Rechtbank Utrecht

Zaaknummer: 7432628 UC EXPL 18-14592 RW/1368

samenvatting: De verhuurder is van mening dat zijn woning niet in dezelfde staat is teruggegeven door de huurder als waarin zij die ontvangen had. Hierdoor heeft de verhuurder allemaal kosten moeten maken voor de schilder, schoonmaker etc. Deze kosten vordert de verhuurder nu op de... Lees verder

Eiser is niet tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst

Datum: 17 juni 2019

Rechtbank: Rechtbank Amsterdam

Zaaknummer: 7543429 CV EXPL 19-4220

samenvatting: Partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij Eiser potentiële klanten voor Gedaagde zou zoeken. Eiser heeft zijn werkzaamheden verricht, maar Gedaagde wilt niet volledig betalen. Zij is van oordeel dat Eiser onvoldoende afspraken met potentiële klanten heeft gemaakt en daarmee tekort... Lees verder

Gedaagde is terecht in persoon gedagvaard en moet de vordering betalen

Datum: 14 juni 2019

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 7308489/ CV EXPL 18-46039

samenvatting: In juni 2017 hebben Eiser en Gedaagde een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een geluid- en lichtinstallatie. In de overeenkomst is afgesproken dat Gedaagde een maandelijkse aflossing zou betalen van € 559,20 en de rente conform een afgesproken betalingsmodel. Voorts is overeengekomen dat totdat Gedaagde alle... Lees verder