Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Verdere vonnissen

De rechter bezoekt de woning en constateert dat de stankoverlast ernstig is

Datum: 25 september 2019

Rechtbank: Rechtbank Almere

Zaaknummer: 7809467 MC EXPL 19-4838

De verhuurder vraagt aan de rechter om de huurovereenkomst met zijn huurder te ontbinden. Als toelichting geeft hij dat de huurder zich niet gedraagt zoals een goed huurder zich hoort te gedragen. Het huis is volgens de verhuurder zo vies dat er sprake is van... Lees verder

Na de eerste zes maanden van een huurovereenkomst ligt de huurprijs vast

Datum: 31 juli 2019

Rechtbank: Rechtbank Lelystad

Zaaknummer: 7703585 / LC EXPL 19-1246

Gedaagde erkent dat hij een huurachterstand heeft laten ontstaan. Hij geeft bij de rechter als reden dat hij jaren lang een te hoge huurprijs heeft betaald. De rechter vind dit geen goede reden, en legt hem uit dat hij (op grond van artikel 7:249 BW) in... Lees verder

Het herstel van de gestelde gebreken valt onder de verantwoordelijkheid van de VVE, niet de verhuurder

Datum: 31 juli 2019

Rechtbank: Rechtbank Middelburg

Zaaknummer: 7067994 CV EXPL 18-2499

De huurder heeft besloten om geen huur meer te betalen. De verhuurder wilt hem dan ook uit zijn huis hebben. Bij de rechter geeft de huurder aan dat hij geen huur meer voldoet omdat er gebreken aan het gehuurde zijn. Zo is er sprake van... Lees verder

Huurder moet schade aan het huis van de verhuurder vergoeden

Datum: 19 juni 2019

Rechtbank: Rechtbank Utrecht

Zaaknummer: 7432628 UC EXPL 18-14592 RW/1368

samenvatting: De verhuurder is van mening dat zijn woning niet in dezelfde staat is teruggegeven door de huurder als waarin zij die ontvangen had. Hierdoor heeft de verhuurder allemaal kosten moeten maken voor de schilder, schoonmaker etc. Deze kosten vordert de verhuurder nu op de... Lees verder