Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Verdere vonnissen

Rechter oordeelt dat huurverhoging juist is berekend door de verhuurder

Datum: 13 september 2018

Rechtbank: Rechtbank Den Haag

Zaaknummer: 6685049 RL EXPL 18-3969

Samenvatting: Tussen partijen is een huurovereenkomst tot stand gekomen op grond waarvan huurder van verhuurder een woonruimte huurt. De huurder heeft de huurverhoging niet betaald en onterecht enkele bedragen verrekend. De huurder zegt dat hij de huur verrekend met kosten die hij heeft gemaakt aan... Lees verder

Rechter ontbindt huurovereenkomst, gebreken worden niet onderbouwd

Datum: 31 augustus 2018

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 6602623 CV EXPL 18-2585

Samenvatting: Huurders hebben een huurachterstand van duizenden euro's laten ontstaan. Als reden voor het niet betalen van de huur geven zij dat er sprake zou zijn van lekkage en schimmel. Daarbij zouden ze enkele weken zonder stroom gezeten hebben. Gedaagden hebben weliswaar uitvoerig betoogd... Lees verder

Rechter ontbindt huurovereenkomst bij stelselmatig te laat betalen huur

Datum: 2 augustus 2018

Rechtbank: Rechtbank Den Haag

Zaaknummer: 6708709 RL EXPL 18-4650

Verhuurder is sinds 2016 bezig om te zorgen dat zijn huurder tijdige de huur betaald. Stelselmatig kwam er geen huur binnen voor de eerste van de maand. In 2017 was de verhuurder dit zo zat dat hij een rechtszaak is gestart. Terwijl deze procedure liep heeft de... Lees verder

Beroep van gedaagde om de facturen van eiser te verrekenen met omzetderving gaat niet op

Datum: 19 juni 2018

Rechtbank: Rechtbank Leeuwarden

Zaaknummer: 6676825 / CV EXPL 18-1173

Eiser heeft in opdracht van Gedaagde diverse brochures met acceptgirokaarten in folie verpakt en verzendklaar gemaakt. In dat kader heeft Eiser zes facturen verstuurd naar Gedaagde. De gedaagde heeft een bedrag onbetaald gelaten. Enkele brochure's (van 1 factuur) waren kromgetrokken. Hierdoor heeft Eiser dat deel... Lees verder