Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Verdere vonnissen

Beroep van gedaagde om de facturen van eiser te verrekenen met omzetderving gaat niet op

Datum: 19 juni 2018

Rechtbank: Rechtbank Leeuwarden

Zaaknummer: 6676825 / CV EXPL 18-1173

Eiser heeft in opdracht van Gedaagde diverse brochures met acceptgirokaarten in folie verpakt en verzendklaar gemaakt. In dat kader heeft Eiser zes facturen verstuurd naar Gedaagde. De gedaagde heeft een bedrag onbetaald gelaten. Enkele brochure's (van 1 factuur) waren kromgetrokken. Hierdoor heeft Eiser dat deel... Lees verder

Gedaagde heeft de eiser geen mogelijkheid gegeven tot herstel, waardoor ze de rekening van de eiser gewoon moeten betalen

Datum: 9 mei 2018

Rechtbank: Rechtbank Limburg

Zaaknummer: 6568992 \ CV EXPL 18-224

Eiser heeft verbouwingswerkzaamheden voor gedaagden verricht. De factuur hebben ze onbetaald gelaten. Als reden geven ze dat Eiser werkzaamheden aan het toilet niet goed heeft uitgevoerd. De rechter oordeelt dat juridisch gezien Eiser die werkzaamheden wel heeft uitgevoerd.Partij Gedaagde heeft op die verbouwing weliswaar... Lees verder

Gedaagde had geen grond om de overeenkomst met de eiser voortijdig op te zeggen

Datum: 28 maart 2018

Rechtbank: Rechtbank Zutphen

Zaaknummer: 6221325 CVEXPL 17-4133

Eiser heeft in opdracht van Gedaagde een overeenkomsten gesloten voor de levering van elektriciteit en gas met een door Eiser geselecteerde energieleverancier, voor de duur van 5 jaar. De vof is daarvoor een maandelijkse vergoeding verschuldigd aan Eiser. Gedaagde heeft deze overeenkomst vroegtijdig opgezegd. Eiser vordert... Lees verder

Opschorting bevrijdt de huurder niet van de verplichting tot huurbetaling

Datum: 21 maart 2018

Rechtbank: Rechtbank Zeeland

Zaaknummer: 5865919/ 17-1702

Verhuurder stapt naar de rechter aangezien de huurder van een benedenwoning zijn huur niet betaalt. De huurder vertelt dat de woning gebreken vertoonde, waaronder schimmel. Hierdoor zou er sprake zijn van verminderd woongenot. Ook zou er ergens een vervanging van de sloten hebben plaatsgevonden, waardoor... Lees verder