Rechter oordeelt dat er een (mondelinge) overeenkomst tot stand is gekomen

De eiser heeft promotiewerkzaamheden voor de gedaagde verricht. Via de e-mail is het een en ander afgesproken. Zo schreef gedaagde: 'Mijn uurtarief bedraagt €50,- per uur excl. BTW'. Hierop reageerde de gedaagde: 'Hoi,Super bedankt voor deze professionele kijk en analyse op ons. Zoals ikzelf had vermoed er is werk aan de winkel. Financieel sta ik niet goed voor, maar graag wil ik alles eraan doen met behulp van jou input om ST weer flot te trekken en de vruchten daarvan met jou te delen.". Eiser heeft verschillende promotiewerkzaamheden verricht, maar de factuur heeft de gedaagde onbetaald gelaten. De gedaagde geeft bij de rechter aan dat hij van mening is dat er geen overeenkomst is ontstaan aangezien hij de opdrachtbevestiging niet heeft ondertekend. Anders dan Gedaagde stelt is de kantonrechter van oordeel dat tussen partijen wél een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. Een overeenkomst kan immers ook mondeling worden aangegaan. Uit de overgelegde WhatsApp-gesprekken, e-mails en hetgeen Gedaagde en Eiser ter zitting hebben verklaard blijkt dat Eiser uitvoering heeft gegeven aan de in de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden en zelfs andere werkzaamheden heeft verricht, dit alles nadat Gedaagde voor de in de opdracht vermelde werkzaamheden akkoord had gegeven. De conclusie is dan ook dat tussen hen een (mondelinge) overeenkomst tot stand is gekomen. De vordering is dan ook toegewezen en de gedaagde dient alle extra kosten te voldoen.

Datum: 12 juli 2017
Rechtbank: Rechtbank Utrecht
Zaaknummer: 5699234 UC EXPL 17-2097 AS/31467

Vonnis

inzake

Eiser, tevens handelend onder de naam P,

wonende te, verder ook te noemen Eiser, eisende partij,

gemachtigde: IntoCash (mr. E.C.Y. Cheung),

tegen:

Gedaagde, tevens handelend onder de naam ST,

wonende te, verder ook te noemen Gedaagde, gedaagde partij, procederend in persoon.

1.          Het verloop van de procedure

1.1.       De kantonrechter verwijst naar het tussenvonnis van 1 maart 2017.

1.2.       Gedaagde heeft op 1 juni 2017 een conclusie van antwoord met 5 producties ingediend.

1.3.       Eiser heeft op 8 juni 2017 productie 8 in het geding gebracht.

1.4.       De comparitie is gehouden op 14 juni 2017. Van hetgeen tijdens de comparitie aan de orde is gekomen, is aantekening gehouden.

1.5.       Ten slotte is vonnis bepaald.

2.          De feiten

2.1.       Eiser heeft ten behoeve van de promotie van het ST (hierna: ST), destijds in eigendom van Gedaagde, werkzaamheden verricht.

2.2.       Op 14 juli 2016 heeft Eiser het volgende e-mail aan Gedaagde gestuurd:

"Hallo Gedaagde,

Zoals afgesproken tref je bijgevoegd mijn voorstel professionaliseren promotie ST aan. (...)
In het voorstel staat een ruwe inschatting van het aantal verwachte uren per 1activiteitDit is gebaseerd op een schatting en ervaring nit het verleden. Indien er toch sprake is van overschrijding, wordt dit vooraf met jon als opdrachtgever overlegd. Eventueel minder werk wordt uiteraard niet in rekening gebracht. Mijn uurtarief bedraagt €50,- per uur excl. BTW en gereden kilometers worden gedeclareerd voor €0,19 per km excl BTW. "

2.3.      Op 14 juli 2016 heeft Gedaagde als volgt gereageerd op het bovenstaande voorstel:

" Hoi,Super bedankt voor deze professionele kijk en analyse op ons. Zoals ikzelf had vermoed er is werk aan de winkel. Financieel sta ik niet goed voor, maar graag wil ik alles eraan doen met behulp van jou input om ST weer flot te trekken en de vruchten daarvan met jou te delen. Ik wil op korte termijn een afspraak met jou om alles door te spreken en kijken op welke basis wij iets voor elkaar kunnen betekenen "

2.4.       Eiser heeft op 21 juli 2016 de volgende opdrachtbevestiging aan Gedaagde gestuurd:

' Beste Gedaagde,

Allereerst mijn hartelijke dank voor deze opdracht om een start te maken met het professionaliseren van de PR voor ST. Ik heb erg veel zin in onze samenwerking! De opdracht bevestig ik graag als volgt:

1.   PRacties zal voor ST tijdelijk een aantal (communicatie)werkzaamheden verrichten ter professionalisering van de PR. Het betreft hier in eerste instantie diverse online werkzaamheden ten behoeve van de website, nieuwsbrief en Facebook.

2.   De werkzaamheden zijn tijdelijk en vinden plaats in de periode 25 juli — half september 2016.

3.   Voor de afstemming en uitvoering van de werkzaamheden rapporteer ik rechtstreeks aan jou.

4.   Voor dit project is een vooraf overeengekomen vaste prijs afgesproken te weten € 500,— excl. BTW. Reiskosten (kilometervergoeding en reisuren) zullen niet in rekening worden gbracht. Eventuele andere te maken kosten voor dit project zullen (in overleg met jou) tegen kostprijs worden doorberekend.

5.   Facturering vindt plaats na afronding van het project, te weten eind september o.v.v. Project 1 Start professionalisering PR'.

6.   Indien bovenstaande niet anders vermeld, gelden bijgevoegde Algemene levering- en bet al ings voorwaarden van PRacties.

Gedaagde, indien akkoord met het bovenstaande, verzoek ik je vriendelijk om bijgaande kopie van deze opdrachtbevestiging getekend aan mij te retourneren. "

2.5. Op 25 juli 2016 heeft Eiser het onderstaande e-mail naar Gedaagde gestuurd:

"Hallo Gedaagde,

Bijgevoegd vast enkele voorstellen:

-  tekstvoorstel flyer Open Dagen

-  tekstvoorstel activiteiten algemeen (combi-flyer met Open Dagen)

-  voorstel le themafeest

Tot straks!

Groetjes, "

2.6. Op 3 augustus 2016 heeft Gedaagde het onderstaande e-mail aan Eiser gestuurd:

"Beste,

Ik net de flyers gezien ze zijn super goed gelukt en heb ik ze bij naar de drukker gestuurd, nogmaals bedankt! tot zondag ?

Gr. Gedaagde"

2.7. Gedaagde en Eiser hebben in de periode juli 2016 tot en met oktober 2016, voor zover van belang, de volgende WhatsApp-berichten gestuurd:

12-07-16 08:57:47: Eiser: Verzoekje: heb berichte op jouw FB gezet. Indien akkoord wil je dit publiceren?

12-07-16 09:22:09: Gedaagde : OK komt goed...

25-07-16 15:21:11: Eiser: Ik heb je zojuist zoals beloofd wat voorstellen gemaild. Ik zie je om 18u! groetjes, Jaqueline

25-07-16 15:22:21: Gedaagde : ben net aan t lezen je hoort van mij 25-07-16 15:22:56: Eiser: Oké, bespreken t straks (...)

06-08-16 10:01:06: Eiser: En, hoe waren de reacties op je nieuwe flyers?

06-08-16 23:15:30: Gedaagde : positieve reacties allemaal...

27-08-16 01:09:11: Eiser: Hallo Gedaagde, allereerst gecondoleerd met het overlijden van je stiefinoeder. (...) Ik wilde even afstemmen op hoe nu verder, maar geef jij gezien de omstandigheden maar aan wanneer eea jou uitkomt. Kan me zo voorstellen dat andere zaken nu even prioriteit hebben. (...)

27-08-16 01:37:25: Gedaagde : Dank je.

02-09-16 10:14:21: Eiser: Goedemorgen Gedaagde, ik heb je zojuist een testmail van de nieuwsbrief gestuurd. Zou jij hier een laatste blik op willen werpen? Indien akkoord is deze gereed voor verzending wat mij betreft. In de testmail staat daarover nog een vraagje aan jou. Ik hoor 't graag.

02-09-16 10:14:56: Eiser: Ik ben vanaf 10.45 uur de hele dag aan het werk, maar zou eventueel begin van de avond gelegenheid hebben om de nieuwsbrief te versturen... Kijk maar

02-09-16 10:15:53: Gedaagde : Ok ik kijken en tot zo 02-09-16 10:30:01: Eiser: Een opmerking (ik had er al over gelezen): omdat de nieuwsbrief vanaf een gmail gestuurd wordt, krijg ik deze in mijn gmail als reclame binnen... Op mijn overige mailadressen niet. wellicht kunnen we dit straks ondervangen als je de website hebt laten registeren en we hiervoor ook een eigen mailadres hebben aangemaakt.

02-09-16 10:37:14: Gedaagde : Ok 02-09-16 17:10:00: Eiser: Hallo Gedaagde, Klopt het dat ik van jon via mail nog geen correcties voor de nieuwsbrief en/of mailadressen heb ontvangen? Zou je me dit kunnen sturen dan probeer ik eeci nog te verzenden, zoals vanmorgen telefonisch besproken...Groetjes,

02-09-16 17:26:39: Eiser: Correcties heb ik nu ontvangen, eerder niet 02-09-16 17:26:44: Eiser: E-maillijst nog niet 02-09-16 17:27:52: Gedaagde: Waaat allemaal al lang gestuurd 02-09-16 17:27:59: Eiser: heb je ook een twitter account? Zo ja, welke? Gebruik je deze? Dan voeg ik deze ook aan nieuwsbrief toe

02-09-16 20:45:50: Eiser: Hoi Gedaagde het lukt me niet om de hele lijst in een keer te importeren in het systeem; de database is anders opgesteld. Dit betekent dat ik nu alle adressen er 1 voor 1 aan toevoeg. De nieuwsbrief zal vanavond niet verstuurd gaan worden. Ik doe mijn best deze dit weekend te versturen maar kan het niet beloven want de komende 2 dagen heb ik de hele dag cursus. Sorry voor het ongemak.

04-09-16 17:44:50: Eiser: Ik heb zojuist de nieuwsbrief verstuurd naar 502 adressen.... Reuze benieuwd of er reacties komen.

04-09-16 17:45:16: Eiser: Lijkt mij goed idee om de nieuwsbrief ook op cle beide Facebook-pagina 's te zetten. Vindje dat goed? Dan regel ik dat zo nog even. 04-09-16 17:46:05: Eiser: Een dezer dagen maak ik ook nog even een invulscherm waarmee websitebezoekers zich voor deze nieuwsbrief kunnen aanmelden.

04-09-16 17:52:50: Gedaagde : Mee eens. Ja nieuwsbrief op beide Facebook is een top idee. Ik ben Weert in NL. tot gauw 04-09-16 18:10:12: Eiser: Nieuwsbrief op beide EB 's gepubliceerd en uiteraard gedeeld via mijn eigen pagina ©

04-09-16  18:38:57: Gedaagde : Het ziet super uit op beide face Book. Thxxx

05-09-16  10:15:27: Eiser: Is t goed dat ik de WCS-bootcamp van as zondag nogmaals op Tropical Facebook onder aandacht breng? Zijn nog onvoldoende inschrijvingen...

05-09-16 10:18:33: Gedaagde : Deallllll:-)

09-09-16 15:16:17: Eiser: Wilde berichtje plaatsen op FB over vanavond maar zag dat jij t al had gedaan, vindje t goed dat ik dit btje aanpas? Iets ander berichtje van maak dan die van vorige week en ook alleen over vanavond (wat foto 's betreft). Nu teveel irrelevante info erbij... Promoot ik oa morgen de Open Dagen nogmaals, goed?

09-09-16 18:23:05: Gedaagde : Okeyyy (...)

14-09-16 08:42:12: Eiser: Goedemorgen Gedaagde, zoals vorige week afgesproken publiceer ik iedere dag op beide FB 's een kort uitnodigden berichtje tav de proeflessen. Ik denk dat je ze al gezien hebt.

16-09-16 10:46:26: Eiser: Zal ik voor jubileumviering (5 jaar Salsa) straks een FB-evenement aanmaak? Dan kunnen bezoekers aangeven of ze komen, geïnteresseerd zijn etc & extra verspreiding bericht onder hun vrienden... Al idee wat je die avond extra gaat doen? Wil je dat verrassing houden of communiceren? Datum is over 3 weken dus mooi op tijd met promoten.

16-09-16 10:49:28: Eiser: Idee om op 1/10 dan weer nieuwsbrief te versturen? Met daarin alle nieuwe dingen voor oktober & deel november... & evt oproep voor later instromen net begonnen lessen (dan heb je vast beeld welke lesgroep nog plek heeft etc)

16-09-16 11:24:34: Gedaagde : Goedemorgen Eiser, ik ben deze achter gekomen dat ik echt op 7/oktober in mijn 6e ipv 5 jaar bezig ben met salsa friday Hahaha de tijd vlieg. Een FB event daarvoor is ideale ! Wat betreft de lessen wil ik nog extra eraan trekken door de kortingsdata tot aanvang van de te zetten. Maar ondanks een succes volle open dagen zijn er nog plekjes en twijfelaars nog een duwtje in de rug nodig hebben. Deze actie wil ik a.s. zaterdag via nieuwsbrief fb en Ap ondernemen. Kan je me hiermee helpen met een leuke tekst ? Vanaf 1/10 kunnen we nieuwe activiteiten ed inbalzen en promoten via t zelfde kanalen. Gr Che

16-09-16 11:44:45: Eiser: Is goed ik stel vanmiddag wel een tekstje op. Korting loopt dan door tot iedere le lesdag?? I dat wat je bedoelt?

16-09-16 11:45:42: Eiser: Ik zal 7/10 dan ook 'corrigeren' maar weinig noodzaak dan om (extra) te vieren lijkt mij...

16-09-16 11:46:16: Eiser: Nog ander onderwerp(en) wat we meteen mee kunnen nemen in nieuwsbrief??

16-09-16 12:45:15: Gedaagde : Fijn, de korting idd tot het le lesdag. Ik krijg van de week van FB foto 'v herinneringen van salsa Friday echt uit 2010. Maar desondanks dat is dat is FB ik ben ST. Dus laten we gewoon op 5e jaar houden:-) voor tpubliek en gasten. Een mooie gelegenheid om de gasten in de watten te leggen. Overigens ik heb begin deze maand voor de 4 Xkeer mijn 5e jaar contract getekend hahaha. Vanaf oktober wil ik een aantal workshop en Bootcamps plannen (lady 's stylings, maambo, Bachata etc) op de dinsdagen maar ook in t weekend. Nu ben ik bezig met verschillende partijen om puntjes op de i te zetten, le en 3e zondagen staan zo wie zo vast met Salsa Sunday. Ik laat je morgen zaterdag alles wat duidelijk is weten.

16-09-16 12:26:33: Eiser: Oke duidelijk. Wacht ik even op verdere info morgen en zal vast opzetje maken 16-09-16 12:33:37: Gedaagde : Dank je wel

16-09-16 11:46:34: Eiser: Goedemorgen! Ben bezig met conceptteksten voor nieuwe nieuwsbrief. Ik zag op FB je oproep voor dames op maandag voor kizomba les; deze zal ik uiteraard meenemen. Voor welke groep geldt dat: beginners, intermediate of gevorderden?

19-09-16 00:34:48: Gedaagde : Hoi Eiser, (../). Het concept zit er super goed uit. Wat betreft de lessen t kan overal wat erbij. Het feestje ga het wel door maar om een andere jasje. (...)

19-09-16 14:37:23: Eiser: Heb je zojuist de iets aangepaste nieuwsbrief gestuurd. Tekst intro aangepast. Indien akkoord, graag appje, dan verstuur ik deze vandaag nog.

19-09-16 14:12:29: Gedaagde : Yes super, zal ik je gelijk t nieuwe mailadressen nu sturen?

19-09-16 14:13:37: Eiser: Graag'

19-09-16 14:13:48: Eiser: Neem ik die later vanmiddag nog mee bij verzending (…)

26-09-16 09:44:37: Eiser: Goedemorgen Gedaagde, zal ik voor Salsa Sunday een evenement op FB aanmaken? En Eens kijken hoe daar op gereageerd wordt?> en zo ja, organiseer je Salsa Sunday vanuit Tropicdans of vanuit ST gezien? Dan plaats ik het evenement vanaf die pagina en op de andere pagina delen we het bericht. Laat maar weten wat je wilt.

26-09-16 13:04:19: Gedaagde : Hoi Eiser, (...) Een events maken voor Salsa Sunday (pagina ST) is top idee daarna kunnen we gaan uitnodigen en delen. Deze week wordt de web site geactualiseerd. Bedankt voor de tips.

26-09-16 14:44:36: Eiser: Ik wacht nog wel even met evenement aanmaken dan tot we elkaar vanmiddag gesproken hebben. Dan kan alle info er in 1 keer goed op gezet worden. Anders ook btje duf naar geïnteresseerden (...)   

26-09-16 16:35:02: Gedaagde : Ja een bootcamp van 1,5. Salsa for Lady 's Styling en Techniek Niveau: vanaf hier Int er. Prijs t/m 30 september: € 12,50 daarna € 17,50 . Wat vind jij ?

26-09-16 16:48:00: Eiser: Top! Stuur flyer maar op dan maak ik de concepttekstjes

26-09-16 20:00:26: Eiser: De 2 Evenementen staan in concept klaar. Je kunt ze dus op FB bij evenementen bekijken. Indien akkoord, laat maar weten dan zet ik ze online.

26-09-16 20:01:36: Eiser: Tip: zullen we deze 2 evenementen ook onder aandacht brengen van de app Salsagroep van V? Beslaat zo 'n 60 personen inmiddels geloof ik. Doe jij het of ik?

26-09-16 20:08:59: Gedaagde : Jij bent een topper !!! Super leuk gedaan wat betreft kan die weg.

26-09-16  21:20:25: Eiser: Lijkt me toch meest slim als jij beide evenementen in app Vic Salsagroep promoot. Niet iedereen hoeft te weten dat ik jou adviseer/help met je PR. Oké?

27-09-16  18:23:50: Eiser: Ik heb een voorzet voor concept 7/10 gedaan. Kijk maar wat je ervan vindt. Wie jarig is, trakteert, maar mogelijk heb je (nog) iets anders voor ogen...

27-09-16 23:48:22: Gedaagde : Leuk verhaal zeg. Maar dit zie ik dus niet.

27-09-16 23:49:29: Eiser: Wat raar dat je de tekst niet ziet! Morgenavond anders even verder bespreken? (...)

2.8. Op 18 oktober 2016 heeft Eiser het volgende e-mailbericht gestuurd:

"Dag Gedaagde,

Zoals ik jon op 28 september jongstleden bij het overhandigen van de le factuur, factuurnummer CT-01-16 d.d. 28-09-2016, reeds heb laten weten, betroffen dit de in de afgelopen 3 maanden door mij uitgevoerde werkzaamheden voor ST van het eerder afgesproken deel uit het PR-voorstel d.d. 14 juli. Factuur CT-01-16 betreft dus de begrote 12 uur voor het herschrijven van de websiteteksten (in voorstel d.d. 14 juli eerder genoemd 'actualiseren & schonen huidige promotiemiddelen '). Dit PR-voorstel is op 18 en 25 juli uitvoering met jou besproken. Gezien jouw financiële situatie - zoals je zelf aangaf - is in juli besloten vooralsnog uitsluitend dit gedeelte van het opgestelde PR-voorstel in gang te zetten. Deze 12 uur heb ik — volgens afspraak — verrekend met het door mij verschuldigde cursistengeld voor de Salsa Gevorderdencursus die op dit moment nog loopt, waardoor he totaalbedrag uitkomt op 500,— euro excl btw. (...)

Factuur 2, zie bijgaande factuur met nummer CT-02-16, betreft de 18 uur t.b.v. de extra uitgevoerde werkzaamheden, te weten:

-            tekst, redactie & afstemming flyers

-            redactie & verzending 2 digitale nieuwsbrieven (incl. opmaak template)

-            inzet sociale media (diverse updates Facebook)

-            diverse (telefonische) afstemmingen/overleg

Deze staan niet in het voorstel d.d. 14 juli begroot, want hierover hadden we eerder samen nog niet gesproken. Deze verzoeken heb je na bespreking van het voorstel aan mij gedaan.

Zoals jou eerder aangegeven, heb ik een gereduceerd tarief toegepast en is het werkelijk aantal gemaakte uren een stuk hoger dan het gefactureerde aantal uren. Dat heb ik in het kader van onze vriendschappelijke relatie gedaan daar ik jou en ST een warm hart toedraag. Echter, daar ik de genoemde werkzaamheden goed en naar tevredenheid heb uitgevoerd (je was reuze blijk met mijn professionaliteit', jouw woorden) wil ik ook normaal voor mijn dienste/werkzaamheden betaald krijgen, als een professional. De afgelopen donderdagmiddag aangeboden 300 euro cash voor al mijn werkzaamheden in de afgelopen maanden ervaar ik dan ook als een schoffering, een zware onderwaardering voor het door mij geleverde goed werk. Ik ga hier absoluut niet mee akkoord!

We zijn in juli een mondeling overeenkomst aangegaan voor het uitvoeren van de grote 12 uur werk (zie factuur 1, factuurnummer CT-01-16). Hier zijn in de afgelopen maanden extra werkzaamheden bijgekomen (zie factuur 2, factuurnummer-02-16). Ik heb deze werkzaamheden naar volle tevredenheid uitgevoerd en heb me daarbij dus aan mijn gedeelte van onze mondelinge overeenkomst c.q. samenwerking gehouden. Ik ga er vanuit dat jij dat ook doet. Dus ik verwacht dan ook dat je binnen de gestelde termijn aan je betalingsverplichting zult voldoen.

(...)"

2.9.        Op het e-mail van 18 oktober 2016 heeft Gedaagde als volgt gereageerd:

"Beste Eiser,

Jou verhaal is echt duidelijk maar ik hoop dat je die van mij ook echt goed begrijpen.

Gr. Gedaagde"

2.10.      Uit de administratie van Eiser blijkt dat Gedaagde de facturen van 28 september 2016 ten bedrage van € 605,00 en 18 oktober 2016 ten bedrage van € 1.089,00 niet heeft betaald.

3. Het geschil

3.1. Eiser vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Gedaagde om aan

Eiser tegen bewijs van kwijting te betalen:

a.   de hoofdsom, een bedrag groot € 1.694,00;

b.   de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, over de hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan 19 januari 2017 een bedrag van € 32,29;

c.   de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, over de hoofdsom vanaf 19 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

d.   buitengerechtelijke incassokosten van € 254,10 excl. BTW vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW over deze kosten vanaf 14 dagen na het ten deze te wijzen vonnis, althans een in goede justitie redelijk geachte termijn, tot aan de dag der algehele voldoening;

e.   de kosten van deze procedure waaronder begrepen het salaris van de gemachtigde van eiser vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW over deze kosten vanaf 14 dagen na het ten deze te wijzen vonnis, althans een in goede justitie redelijk geachte termijn, tot aan de dag der algehele voldoening;

f.    de nakosten ten bedrage van 50% van het geldende salaris gemachtigde, indien en voor zover gedaagde niet binnen de wettelijke vereiste termijn van twee dagen, althans binnen een in goede justitie redelijk geachte termijn, na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, heeft voldaan;

g.   de kosten van de dagvaarding.

3.2.      Aan deze vordering legt Eiser ten grondslag dat Gedaagde zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit de tussen partijen bestaande overeenkomst van opdracht, ondanks herhaalde aanmaning, niet is nagekomen. Eiser maakt aanspraak op de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten nu Gedaagde in verzuim is geraakt, respectievelijk Eiser de vordering uit handen heeft moeten geven.

3.3.      Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering met als conclusie dat de kantonrechter deze zal afwijzen, met veroordeling van Eiser in de proces- en nakosten.

3.4.      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Factuur van 28 september 2016

4.1.       Gedaagde stelt zich op het standpunt dat tussen partijen geen overeenkomst is ontstaan nu Gedaagde de opdrachtbevestiging van 21 juli 2016 (hierna: de opdrachtbevestiging) niet heeft ondertekend. Gedaagde heeft de opdrachtbevestiging niet ondertekend, omdat de afgesproken korting van € 100,00, in verband met de danslessen die Eiser bij Gedaagde volgde, ontbrak. Eiser zou een nieuwe opdrachtbevestiging maken, maar in plaats daarvan ontving Gedaagde op 28 september 2016 van Eiser de eerste factuur. Gedaagde constateerde dat ook op de factuur de overeengekomen korting van € 100,00 niet was verrekend.

4.2.        Anders dan Gedaagde stelt is de kantonrechter van oordeel dat tussen partijen wél een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. Een overeenkomst kan immers ook mondeling worden aangegaan. Uit de overgelegde WhatsApp-gesprekken, e-mails en hetgeen Gedaagde en Eiser ter zitting hebben verklaard blijkt dat Eiser uitvoering heeft gegeven aan de in de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden en zelfs andere werkzaamheden heeft verricht, dit alles nadat Gedaagde voor de in de opdracht vermelde werkzaamheden akkoord had gegeven. De conclusie is dan ook dat tussen hen een (mondelinge) overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3.        Het verweer van Gedaagde dat op de factuur van 28 september 2016 de overeengekomen korting van € 100,00 niet is verrekend, is door Eiser gemotiveerd betwist. Eiser heeft reeds in de e-mail van 18 oktober 2016 een toelichting gegeven op de factuur, waaruit blijkt dat Eiser de korting wél heeft verrekend. Verder heeft Eiser ter zitting verklaard dat de overeengekomen vaste prijs van € 500,00 exclusief btw bestond uit 12 uur aan werkzaamheden ten behoeve van de website en facebook a € 50,00 per uur minus de korting van € 100,00. Gedaagde heeft deze stelling niet weersproken, zodat deze is vast komen te staan. Aldus is Gedaagde gehouden de factuur van 28 september 2016 te betalen.

Factuur van 18 oktober 2016

4.4.        Ten aanzien van de factuur van 18 oktober 2016 stelt Gedaagde wederom dat Eiser daarbij geen rekening heeft gehouden met de overeengekomen vaste prijs van € 500,00 exclusief btw minus de korting van € 100,00. Eiser heeft de door haar gestelde extra gewerkte uren tegen een uurtarief van € 50,00 per uur gefactureerd. Gedaagde stelt dat hij nimmer is overeengekomen om Eiser per gewerkt uur te betalen. Dat kon hij zich ook niet permitteren vanwege zijn (slechte) financiële omstandigheden. Gedaagde heeft daarom na het voorstel van 14 juli 2016 bij Eiser aangegeven dat hij alleen op basis van een vaste prijs wilde werken. Gelet hierop heeft Eiser in overleg met Gedaagde bij de opdrachtbevestiging van 21 juli 2016 een nieuw voorstel gedaan. Zo zijn partijen tot een vaste prijsafspraak gekomen. Gedaagde was dan ook in de veronderstelling dat hij niet meer hoefde te betalen dan de afgesproken vaste prijs en dat de overige verrichte werkzaamheden als vriendendienst moesten worden opgevat. Gedaagde stelt dat Eiser hem erop had moeten wijzen dat zij ook de overige werkzaamheden zou facturen. Eiser heeft de stelling van Gedaagde dat voor de werkzaamheden niet betaald hoefde te worden, omdat het om vriendendienst ging, betwist. Eiser stelt dat zij voldoende duidelijk heeft gecommuniceerd wat haar uurtarief was en dat de eventuele werkzaamheden buiten het project om tegen de kostprijs doorberekend zouden worden. Dat is ook zo afgesproken, zoals blijkt uit punt 4 van de opdrachtbevestiging. Gedaagde heeft desondanks opdracht gegeven tot het verrichten van werkzaamheden die niet onder de aanvankelijke opdracht vielen. Eiser wenst ook voor die gewerkte uren betaald te krijgen.

4.5.        De kantonrechter overweegt als volgt. Nu vast staat dat de overeengekomen vaste prijs en korting reeds in de factuur van 28 september 2016 zijn verdisconteerd, begrijpt de kantonrechter uit de stellingen van partijen dat de factuur van 18 oktober 2016 ziet op de werkzaamheden buiten de opdrachtbevestiging om. Eiser heeft meer tijd besteed aan de overeengekomen werkzaamheden en ook andere werkzaamheden verricht, zoals het maken van een flyer, dan aanvankelijk overeengekomen. Gedaagde heeft niet betwist dat Eiser de door haar gestelde extra werkzaamheden heeft verricht, zodat deze zijn komen vast te staan. De stelling van Gedaagde dat het om een vriendendienst ging en dat hij voor die werkzaamheden niet hoefde te betalen, kan de kantonrechter niet volgen. Partijen hebben ter zitting immers beiden verklaard dat sprake was van uitsluitend een zakelijke relatie. Daarnaast zijn de eerdere werkzaamheden (van de factuur van 28 september 2016) ook in rekening gebracht, zodat niet valt in te zien waarom onderhavige werkzaamheden 'ineens' als vriendendienst (zonder betaling) zouden moeten worden aangemerkt.

4.6.       De kantonrechter stelt voorop dat in beginsel de opdrachtnemer, in dit geval Eiser, een waarschuwingsplicht heeft om haar opdrachtgever tijdig te informeren indien gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de omvang/inhoud van de werkzaamheden wijzigt, waardoor de eventueel vooraf afgesproken kosten worden overschreden. Eiser was zich hier ook van bewust, niet voor niets heeft zij in de opdrachtbevestiging opgenomen dat:

'Eventuele andere te maken kosten voor dit project zullen (in overleg met jon) tegen kostprijs worden doorberekend' Uit hetgeen partijen in het geding hebben gebracht blijkt dat Eiser direct na de opdrachtbevestiging werkzaamheden heeft verricht die niet tot de opdracht van 21 juli 2016 behoorden, zoals het maken van flyers (e-mail van 25 juli 2016). Gedaagde kende de waarde van de werkzaamheden (€ 50,00 per uur): Eiser had hem reeds op 14 juli 2016 medegedeeld wat haar uurtarief was. Desondanks heeft Gedaagde steeds akkoord gegeven om tot uitvoering van die extra werkzaamheden over te gaan. Bovendien had Gedaagde kunnen weten dat Eiser meer tijd had besteed dan de overeengekomen 12 uur, zij hadden immers dagelijks contact over de promotie van het ST. Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat Gedaagde gewaarschuwd was. Dat Gedaagde Eiser erop had gewezen dat hij er financieel niet goed voor stond, maakt dat niet anders. Gedaagde had, gelet op de bij hem bekende informatie, kunnen vragen aan Eiser wat dit hem concreet zou gaan kosten of een maximum voor alle werkzaamheden overeen kunnen komen. Verder heeft Gedaagde destijds niet geklaagd over het door Eiser uitgevoerde werk. De klachten die Gedaagde in deze procedure naar voren brengt, zijn door hem op geen enkele wijze onderbouwd. Dit betekent dat Gedaagde voor alle door Eiser verrichte werkzaamheden dient te betalen. De vordering van Eiser wordt toegewezen.

4.7.      De gevorderde wettelijke handelsrente zal, als onweersproken, worden toegewezen zoals hierna vermeld.

4.8.      Eiser heeft een bedrag van € 254,10 aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. Onder verwijzing naar artikel 6:96 lid 4 BW is Gedaagde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen. Eiser vordert tevens wettelijke rente over de buitengerechtelijke incassokosten. Niet gesteld of gebleken is echter dat Eiser deze kosten al daadwerkelijk aan haar gemachtigde heeft betaald of met de betaling daarvan in verzuim verkeert en als zodanig vermogensschade heeft geleden. De gevorderde rente over de buitengerechtelijke incassokosten zal daarom niet worden toegewezen

4.9.        Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Eiser worden begroot op:

-   dagvaarding              €                      80,42

-   griffierecht                €                    223,00

-   salaris gemachtigde €                    300,00 (2 punten x tarief € 150,00)

Totaal                            €                    603,42

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen termijn.

4.10.      De nakosten, waarvan Eiser betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

5. De beslissing

De kantonrechter:

5.1.        veroordeelt Gedaagde om tegen bewijs van kwijting te betalen aan Eiser € 1.980,39, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.694,00 vanaf 19 januari 2017 tot de dag van de voldoening;

5.2.        veroordeelt Gedaagde tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Eiser tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 603,42, waarin begrepen € 300,00 aan salaris gemachtigde, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3.        veroordeelt Gedaagde, onder de voorwaarde dat hij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Eiser volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

-  € 75,00 aan salaris gemachtigde;

-   te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis;

5.4.        verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.        wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Reitsma, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken op 12 juli 2017.