Vonnissen van IntoCash

Incassobureau IntoCash gaat verder waar andere incassobureaus afhaken. Daar waar nodig schromen wij niet de zaak aan de rechter voor te leggen, ook niet als de vordering wordt betwist. Onze juristen voeren honderden rechtszaken per jaar, een aantal van de interessantere uitspraken van de rechtbank treft u hier op onze website aan.

Een vonnis is de uitspraak van de rechtbank welke de rechter uitspreekt in een procedure. De rechter heeft in zijn beslissing alle feiten die de partijen hebben ingebracht laten meewegen en vervolgens de wet toegepast. Ook onderbouwen de rechters hun uitspraken in de vonnissen. Alle rechterlijke uitspraken in zijn geheel is jurisprudentie. Dit vormt een richtlijn in toekomstige uitspraken in soortgelijke gevallen. IntoCash behaalt per maand meerdere uitspraken van de rechtbank.

Onze zaken verschillen tot het ontbinden van de huurovereenkomst tot het vorderen van de door u verstrekte lening. De vonnissen zijn condemnatoir, wat betekend dat er in de uitspraak een partij wordt veroordeeld in het betalen van een vordering. Enkele interessante uitspraken van de rechtbank hebben wij op onze website gezet. Ook hebben wij voor u bij elk vonnis een begrijpbare samenvatting geschreven. Deze uitspraken van de rechtbank kunt u hieronder lezen.   

Hieronder vindt u de rechterlijke uitspraken. Gebruik de zoekbalk als u zoekt naar specifieke jurisprudentie over bijvoorbeeld huurachterstand of een uitspraak in kort geding.

Laatste vonnis

Gedaagde moet de boete wegens contractbreuk betalen

Datum: 4 augustus 2020

Rechtbank: Rechtbank Overijssel

Zaaknummer: 8497537/ CV EXPL 20-1831

samenvatting: Tussen partijen is een overeenkomst van opdracht gesloten. Gedaagde heeft Eiser opdracht gegeven om namens hem een energiecontract af te sluiten. Dit doet de eiser dan voor meerdere bedrijven tegelijk, waardoor hij lage tarieven voor alle bedrijven kan regelen. De deelnemende bedrijven betalen voor deze deal een maandelijkse vergoeding aan Eiser. Voor gedaagde heeft eiser in 2016 een energiecontract geregeld van 3 jaar. In 2017 geeft gedaagde aan dat hij zijn bedrijf gaat verkopen. Eiser heeft in reactie op dat bericht aan Gedaagde medegedeeld dat er een boete zit aan het voortijdig...

Lees verder

Verdere vonnissen

Beroep op rechtsverwerking wordt verworpen

Datum: 22 juli 2020

Rechtbank: Rechtbank Arnhem

Zaaknummer: 8216710 CV 19-15058/632/33053

Samenvatting: De huurovereenkomst tussen partijen is in 2018 geëindigd. De huurder heeft van april 2018 tot november 2018 geen huur betaald. Ook staan de verbruikskosten van het energie en water open over de jaren 2013 tot en met 2018. De huurder zegt dat het niet redelijk is dat... Lees verder

Kort Geding - Het verzuim is ingetreden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist

Datum: 1 juli 2020

Rechtbank: Rechtbank Rotterdam

Zaaknummer: 8524815/ CV EXPL 20-194

samenvatting: De politie heeft in mei 2020 een hennepkwekerij gevonden in de woning die de verhuurder verhuurt aan de huurder. Eind mei bericht de huurder naar de verhuurder dat hij het pand zal verlaten per juni en dat hij de huurachterstand wil afbetalen met €50,-... Lees verder

Voor contractsoverneming is medewerking van de wederpartij vereist

Datum: 24 juni 2020

Rechtbank: Rechtbank Utrecht

Zaaknummer: 8241494 UC EXPL 19-13941 JPd/45024

De zaak gaat over openstaande facturen voor een camping staanplaats voor het jaar 2019. De gedaagde is van mening dat hij die rekening niet verschuldigd is omdat hij de staanplaats heeft gegeven aan een andere persoon. De rechter buigt zicht over de vraag of hij dan... Lees verder