Voorbeeld bevestiging overeengekomen betalingsregeling

Indien uw debiteur tijdelijk niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kunt u een betalingsregeling overeenkomen. Met een betalingsregeling wordt bedoeld dat de debiteur zijn schuld in termijnen zal afbetalen. U spreekt hierbij af binnen welke periode en in welke termijnen de debiteur zijn schuld aan u zal voldoen. Dit kan een passende oplossing zijn in gevallen waarin de debiteur de schuld wel wilt betalen, maar deze niet in één keer kan betalen.

Het verdient vanzelfsprekend aanbeveling de afspraken schriftelijk vast te leggen. Hierdoor staat vast wat er tussen u en de debiteur is overeengekomen en kan hierover geen discussie meer ontstaan. Indien u ervoor kiest om mondeling een betalingsregeling af te spreken, heeft u niets om op terug te vallen als de debiteur zich niet aan de afspraak houdt. Hieronder kunt u een voorbeeld van een bevestiging betalingsregeling downloaden.

Met de voorbeeldbrief Bevestiging Betalingsregeling van IntoCash heeft u een goede basis en leidraad om een dergelijk document op te stellen. Met deze voorbeeld brief bevestigt u bijvoorbeeld een mondeling overeengekomen betalingsregeling.


Download bevestiging betalingsregeling
 

Verhaalsrapportage

Heeft u de brief met de betalingsregeling naar de debiteur verzonden, maar twijfelt u of deze debiteur zich hier wel aan kan houden? Dan kunnen wij een verhaalsrapportage voor u laten opstellen. Hiermee heeft u informatie over de inkomsten van uw debiteur en krijgt u inzicht in zijn situatie. Dit is een mogelijkheid voor zowel particulieren als bedrijven.