Voorbeeld betalingsherinnering Engels

Indien de betaling van een vordering door een buitenlandse debiteur achterwege is gebleven, kunt u een herinnering versturen. Bij IntoCash kunt u gratis een voorbeeld betalingsherinnering in het Engels downloaden.

Het betreft hier een vriendelijke betalingsherinnering in het Engels. U kunt dan eventueel wettelijke rente in rekening brengen. Met deze brief heeft u een zeer geschikte leidraad en handvat voor het opmaken van een dergelijk document. Het document is zo opgemaakt dat u slechts uw gegevens hoeft aan te vullen.


Download herinnering in het Engels
 


Als uw debiteur na een betalingsherinnering niet heeft betaald, is hij in verzuim. Indien uw debiteur geen bedrijf is, bent u volgens de wet verplicht om nog een laatste aanmaning te sturen. In deze brief geeft u de debiteur de laatste mogelijkheid tot betaling en maakt u duidelijk dat er incassokosten in rekening zullen komen als er niet betaald wordt. Ook neemt u in deze brief op hoe hoog deze incassokosten zullen zijn. Voor informatie over hoe u de hoogte van deze incassokosten berekent kunt u hier terecht.

Wilt u er zeker van zijn dat uw debiteur de laatste aanmaning op de juiste wijze ontvangt, dan kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van onze "Cash Letter". Wij zullen de sommatiebrief dan op ons brief papier opstellen en per aangetekende post versturen. Een Cash Letter kost u slechts € 15,00 (excl. BTW).