Biedt mijn debiteur wel verhaal?

Om het kostenrisico te beperken kunnen wij de verhaalspositie van de debiteur onderzoeken. Helaas kunnen de kosten daarvan niet op de debiteur worden verhaald.

Onze verhaalsrapportages bieden inzicht in de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur. Hiermee krijgt u dus inzicht in de financiele situatie van uw debiteur. Dit stelt u beter in staat te bepalen of u een vordering wilt afboeken of tot verdere maatregelen wilt overgaan. IntoCash biedt diverse verhaalsrapportages. Een verhaalsonderzoek wordt zorgvuldig uitgevoerd en de informatie die u krijgt is actueel en compleet. Wij kunnen zowel rapportages op particulieren als op bedrijven leveren.