De zitting is geweest. Is er al een vonnis?

Vanuit proceseconomisch oogpunt verlopen procedures bij de rechtbank veelal schriftelijk. Op de rol zitting heeft de debiteur de gelegenheid gekregen mondeling danwel schriftelijk te reageren op de door ons opgestelde stukken. Binnen een tot drie weken na de datum van zitting zullen wij door de rechter worden bericht omtrent het verdere verloop van de zaak.

Gerelateerd:
- Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?