Een huisuitzetting bij huurachterstand, wat zijn de mogelijkheden?

Een huisuitzetting is vervelend voor alle betrokkenen, zowel voor de huurder als de verhuurder. U wilt een huisuitzetting het liefst voorkomen. Maar bij een oplopende huurachterstand heeft u uiteindelijk geen keuze en zult u een procedure voor huisuitzetting moeten starten. U heeft samen een huurovereenkomst en daar dient de huurder zich aan te houden. Een huurder wordt door de wet in veel zaken beschermd. Er zitten dan ook veel regels aan een huisuitzetting. Een oplopende achterstand bij het betalen van de huur, is echter niet acceptabel. Als verhuurder kunt u in zo’n geval overgaan tot uitzetting. Een incassobureau helpt u de juiste stappen te zetten tijdens deze procedure.

De stappen bij een huisuitzetting

Wanneer u een huisuitzetting bij huurachterstand wilt, is het belangrijk dat u goed de regels volgt. Daarom laat u zich vertegenwoordigen door een incassobureau. Eerst wordt er geprobeerd het achterstallige bedrag alsnog betaald te krijgen. De incassokosten worden opgeteld bij het achterstallige bedrag. Als dit niets oplevert en een huurachterstand is van 3 maanden kan u een procedure tot uitzetting starten. Ons incassobureau helpt u met de gang naar de kantonrechter. Pas als deze het vonnis in uw voordeel beslist, kan een daadwerkelijke uitzetting volgen. Zonder toestemming van de rechter, mag u niet overgaan tot het uit huis laten zetten van de huurder door de deurwaarder.

Begeleiding van de procedure

Als u in het gelijk wordt gesteld, ontbindt de kantonrechter de huurovereenkomst. Omdat de huurder het contract niet nakomt, wint de verhuurder de zaak vaak. De huurder moet het pand verlaten. Deze ontbinding van het contract wil echter niet zeggen dat de huurder het verschuldigde bedrag niet meer hoeft te betalen. De schuld blijft staan. Tijdens deze hele procedure, voorziet incassobureau IntoCash u van professioneel advies. Wij zorgen ervoor dat de zaak zo goed en efficiënt mogelijk geregeld wordt.