Het bedrag op de aanmaning is hoger dan het bedrag dat ik eerst moest betalen, hoe kan dat?

U hebt een overeenkomst afgesloten met onze opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de levering van een product of dienst. Onze opdrachtgever heeft u voldoende gelegenheid gegeven te betalen, wat u niet (geheel) heeft gedaan. Daarom is de vordering ter incasso aan IntoCash overgedragen. Over de tijd dat u te laat bent met betalen, wordt wettelijke of contractuele rente berekend. Deze rente loopt dagelijks op.

Daarbij dient u overeenkomstig de wet en jurisprudentie de incassokosten te betalen. Dit zijn namelijk de kosten die onze opdrachtgever moet maken om u te laten betalen. De door IntoCash gerekende kosten zijn exact gelijk aan de wettelijke kosten. Deze kosten worden door de rechtbank als redelijk bestempeld.