Het bedrag op de aanmaning is hoger dan het bedrag dat ik eerst moest betalen, hoe kan dat?

U hebt een overeenkomst afgesloten met onze opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de levering van een product of dienst. Onze opdrachtgever heeft u voldoende gelegenheid gegeven te betalen, hetgeen u niet (geheel) heeft gedaan. Daarom is de vordering ter incasso aan IntoCash overgedragen. Over de tijd dat u te laat bent met betalen, wordt wettelijke of contractuele rente berekend. Deze rente loopt dagelijks op.

Daarbij dient u overeenkomstig de wet en jurisprudentie de incassokosten te betalen. Dit zijn namelijk de kosten die onze opdrachtgever moet maken om u te laten betalen. De door IntoCash gerekende kosten zijn exact gelijk aan de wettelijke kosten of de Herziene staffel incassokosten van de kanton rechtbank. Deze kosten worden door de rechtbank als redelijk bestempeld.