Hoe is het incassotraject opgebouwd?

Het incassotraject kan grofweg worden onderverdeeld in vier fases. Voorafgaand aan het incassotraject dient er overigens een pré incassotraject te hebben plaatsgevonden, waarbij de particuliere debiteur nog niet aan de betaling heeft voldaan en deze hier al schriftelijk aan is herinnerd. Indien de debiteur geen particulier maar een bedrijf is dan is het pré incassotraject niet nodig.

De 4 fases

Het in gang zetten van het incassotraject

Om het incassotraject in werking te stellen zult u een incasso-opdracht moeten neerleggen bij ons incassobureau.

Buitengerechtelijk / minnelijk incassotraject

In de buitengerechtelijke fase wordt de debiteur door ons meerdere malen gesommeerd om tot betaling over te gaan. Hieronder vallen ondermeer het telefonisch, schriftelijk en per email aanmanen van de huurder. Indien de betaling uitblijft, de zaak juridisch haalbaar is én indien u dit wenst zal er worden overgegaan tot rechtsmaatregelen (namelijk het opstarten van een gerechtelijke incassoprocedure).

Gerechtelijke incasso

Indien er uit de acties in de minnelijke fase geen voldoening van de vordering en kosten volgt kunt u als crediteur besluiten om een gerechtelijke incassoprocedure in gang te laten zetten. Deze procedure omvat onder andere het opmaken van een dagvaarding door onze juristen en het uitbrengen van de dagvaarding door een deurwaarder. Nadat uw debiteur is gedagvaard is deze verplicht om in de rechtbank te verschijnen. Afhankelijk van het verloop zal de zaak door de rechter vervolgens geheel, gedeeltelijk of niet worden toegewezen.

Executiefase

Indien het vonnis is verkregen (en de debiteur geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld) en debiteur betaalt nog steeds niet, komt de executiefase aan bod. Dit betekent dat de deurwaarder beslag zal leggen bij de debiteur, bijvoorbeeld op salaris, uitkeringen, bankrekeningen, onroerende en roerende zaken.