Hoe kan Intocash als incassobureau op no cure no pay basis werken?

Indien uw debiteur niet betaalt, en u besteedt de vordering terecht uit, dan worden er incassokosten gemaakt. Indien deze kosten overeenkomstig de wet zijn berekend en aangezegd, dan dient uw debiteur deze te voldoen. Ieder ander incassobureau brengt deze kosten ook in rekening bij uw debiteur, maar als deze niet voldoet of geen verhaal biedt, dan worden de kosten aan u doorberekend. Dat is bij IntoCash niet het geval.

Omdat wij de wettelijke tarieven hanteren, of de tussen u en uw debiteur overeengekomen incassokosten, zullen deze in een gerechtelijke procedure altijd worden toegewezen. Ook de proceskosten zullen worden toegewezen. Wij zullen dus niet schromen een procedure op te starten, ook niet als het een laag bedrag betreft. U kunt echter ook besluiten de helft van onze kosten te voldoen, bijvoorbeeld omdat u niet wilt dat wij als incassobureau een gerechtelijke procedure starten tegen uw debiteur.