Hoe kan ik een uitzetting regelen bij huurachterstand?

Huurders die hun huur niet betalen kosten u veel tijd en energie. Zeker wanneer dit vaker voorkomt en de schuld alleen maar hoger wordt. Soms kan de betalingsachterstand zelfs oplopen tot enkele maanden. Het is dan voor u als verhuurder tijd om in te grijpen, maar u kunt uw huurder natuurlijk niet zomaar op straat zetten. Volgens de wet moet u zich aan strikte regels houden. Daarom geven wij u advies als u een uitzetting wilt regelen bij huurachterstand.

Wat moet u doen bij wanbetaling?

Voordat u een huurder kunt uitzetten, moet u een aantal stappen ondernemen. Bij wanbetaling legt u de zaak voor aan het incassobureau, dat nogmaals de verschuldigde huur probeert te vorderen. Het inschakelen van een derde partij heeft soms al het gewenste resultaat: de huur wordt netjes betaald. Levert dit niets op, dan kan het incassobureau het proces van ontruiming in gang zetten. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft u een vonnis van de rechter nodig. De betalingsachterstand moet echter wel minstens drie maanden zijn voor u tot deze actie over kunt gaan. Want ook de huurder wordt door de wet beschermd.

Hulp bij de ontruimingsprocedure

Het incassobureau helpt u met de gang naar de kantonrechter. Omdat de huurder herhaaldelijk niet aan de betalingsplicht heeft voldaan, wordt u meestal in het gelijk gesteld. Dit leidt tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Heeft u een huurder die niet aan zijn of haar betalingen voldoet? IntoCash adviseert en begeleidt u tijdens deze periode. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op. Samen met u zorgen wij voor een goede oplossing.