Hoe lang duurt de incassoprocedure?

De duur van een incassoprocedure is altijd te lang. Uiteraard begrijpen wij dat u haast heeft, u heeft uw debiteur al voldoende mogelijkheid tot betalen gegeven. Toch is het in zijn algemeenheid niet aan te geven hoe lang de buitengerechtelijke incassoprocedure zal duren. Dat hangt van vele factoren af, zoals bijvoorbeeld het (eventuele) verweer en de financiele positie van uw debiteur. Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen binnen onze macht om uw zaak te bespoedigen, wij hebben immers hetzelfde belang als u.

Uitgangspunt incassoprocedure

Uitgangspunt van onze incassoprocedure is dat de vordering direct voldaan dient te worden. Kan de debiteur de vordering niet voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing. Wil de debiteur de vordering niet voldoen dan zullen wij zo snel mogelijk naar de gerechtelijke incassoprocedure overgaan (indien u dit wenst).

Gerechtelijke incassoprocedure

Voordat wij een gerechtelijke incassoprocedure kunnen starten zullen wij uw debiteur in ieder geval herhaaldelijk aanmanen. In deze laatste aanmaningen krijgt uw debiteur telkens een aantal werkdagen de tijd. Indien uw debiteur geen verweer voert, kunnen wij dus in principe na twee tot vier weken een gerechtelijke incassoprocedure opstarten.