Hoe lang duurt een GBA onderzoek?

Om een gerechtelijke procedure te kunnen opstarten, is het verplicht dat de debiteur op de juiste wijze wordt gedagvaard.

Daartoe dienen onder meer de volledige namen, geboortedatum en adres van de debiteur juist en volledig in de dagvaarding worden opgenomen. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, geven wij de deurwaarder opdracht de gegevens uit de GBA van de gemeente van de debiteur te halen en in de dagvaarding toe te voegen. De deurwaarder heeft directe inzage in de GBA-gegevens.

Het kan echter voorkomen dat een debiteur niet de juiste gegevens heeft doorgegeven aan de gemeente, bijvoorbeeld na een verhuizing, door onzorgvuldigheid of uit het oogpunt van fraude. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken, controleren en voor een mogelijke correctie van de GBA-gegevens naar aanleiding van zulke situaties. Een dergelijk onderzoek neemt minimaal zes weken in beslag. Blijkt 6 maanden nadat de gegevens van de debiteur door de gemeente in onderzoek zijn gesteld de gegevens van de debiteur nog steeds onbekend of onjuist te zijn en betrokkene ook volledig onbereikbaar te zijn, dan wordt de debiteur verwijderd uit de GBA. Meestal zal de debiteur zich na verloop na van tijd weer inschrijven, omdat anders bijvoorbeeld geen uitkering of salaris ontvangen kan worden.