Hoe lang duurt de gerechtelijke procedure?

U vraagt zich wellicht af: 'Hoe lang duurt een rechtszaak?'. Op de vraag hoe lang een gerechtelijke procedure duurt kan helaas geen duidelijk antwoord worden gegeven. Dit vindt zijn oorzaak in onder meer de volgende factoren, waarop wij helaas geen invloed kunnen uitoefenen:

- de wettelijke vereisten
- de complexiteit van de zaak
- de agenda van de rechter
- het aantal zaken dat aanhangig is gemaakt bij de rechtbank
- de reeds in behandeling zijnde zaken bij de rechbank
- het beschikbaar aantal medewerkers bij de rechtbank

Vanuit proceseconomisch oogpunt verlopen gerechtelijke procedures veelal schriftelijk. U en wij hoeven dus niet op de zitting te verschijnen. Op de zitting krijgt de debiteur gelegenheid mondeling danwel schriftelijk te reageren. Binnen een tot drie weken na de datum van zitting zullen wij worden bericht omtrent het verdere verloop van de zaak.

Verloop van de gerechtelijke procedure

Indien de debiteur niet reageert, zal de zaak naar alle waarschijnlijkheid bij verstek worden gewonnen. Indien de debiteur wel reageert (conclusie van antwoord) dan gaat de tweede schriftelijke ronde in (conclusie van repliek en dupliek). In de conclusie van repliek kunnen wij ingaan op de stellingen in de conclusie van antwoord van de gedaagde. In de conclusie van dupliek gaat de gedaagde verder in op zijn verweer en kan onze stellingen in onze conclusie van repliek bestrijden. Tussen deze conclusies ligt vaak een periode van zes weken. Het is ook mogelijk dat de rechter een comparitie van partijen gelast. Dat wil zeggen dat partijen ter zitting moeten verschijnen. Tenslotte is het mogelijk dat de debiteur (herhaaldelijk) uitstel aanvraagt. De rechter beoordeelt of dit uitstel zal worden verleend (hier kunnen wij geen invloed op uitoefenen).

Gezien het voorgaande maakt het voor de duur van de gerechtelijke procedure veel uit of debiteur reageert of niet. Indien debiteur niet reageert is de doorlooptijd gemiddeld 8 weken. Indien debiteur wel reageert is de doorlooptijd gemiddeld 20-23 weken.