Wanneer kan de huurovereenkomst worden ontbonden bij een wietplantage in het gehuurde?

U kunt als verhuurder vaak niet zelf de huurovereenkomst ontbinden in verband met een wietplantage, aangezien er sprake is van huurbescherming. U zult het huurcontract moeten laten ontbinden bij de rechter. De juristen van IntoCash kunnen u hierbij helpen.

Omvang

Ontbinding van een huurovereenkomst in verband met een wietplantage kan al gegrond zijn bij een minimaal aantal wietplanten. Zelfs als er enkel de middelen aanwezig zijn om wiet te kweken, kan dit voldoende aanleiding zijn om het huurcontract te beëindigen. Ook is het niet noodzakelijk dat het om bedrijfsmatige hennepteelt gaat. Als de hennepteelt voor eigen gebruik is kan het ook de ontbinding rechtvaardigen. Ook is het niet van belang dat er expliciet in het huurcontract staat dat het kweken van hennep in het gehuurde verboden is. Een huurder moet zich vanuit de wet als een goed huurder gedragen en het hebben van wiet is aan te merken als een tekortkoming die in het beginsel ontbinding rechtvaardigt. Bovendien heeft de huurder bij het installeren van de plantage vaak schade toegebracht aan het gehuurde.

Belangenafweging

De vondst van een wietplantage leidt echter niet altijd tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. De rechter zal namelijk altijd naar alle omstandigheden van de situatie kijken. Denk hierbij aan leeftijd en de medische situatie van de huurder.  Soms wegen de belangen van de huurder om in het gehuurde te blijven zwaarder dan die van de verhuurder. De belangenafweging is dus per situatie verschillend en ligt volledig aan de rechter die zaak beoordeeld. Bij diefstal van stroom, overlast, vernieling of brandgevaar zal er echter altijd ontbinding van de huurovereenkomst volgen.