Ik ben het niet met de vordering eens, moet ik toch betalen?

Betaal ons direct een deel van de vordering, te weten het deel waarmee u het wel eens bent. Zo geeft u zelf aan wel te willen betalen, maar dat er een verschil van mening is. U kunt het bedrag over maken op het in de laatste aanmaning vermelde rekeningnummer o.v.v. uw dossiernummer.

Neem ook direct contact met ons op om ons op de hoogte te stellen van uw verweer, bij voorkeur via onze site.