Ik zit in de schuldsanering of schuldhulpverlening, wat doe ik met de aanmaning?

U heeft een aanmaning van IntoCash (incassobureau te Rotterdam) ontvangen, maar u zit in de schuldhulpverlening of schuldsanering. Neem dan direct contact met ons op, bij voorkeur via onze website. Verstrek ons de gegevens van uw bewindvoerder of schuldhulpverlener, met hun dossiernummer.

U dient ook de laatste aanmaning aan uw bewindvoerder of schuldhulpverlener geven en vragen of die (liefst schriftelijk) contact met ons opneemt.