Ik wil mijn huurder eruit zetten, wat zijn mijn rechten?

Helaas kan het voorkomen dat een huurder zich niet houdt aan de in het huurcontract opgenomen voorwaarden en afspraken, en wilt u graag deze huurder uitzetten. Dit kan alleen als er een vonnis is van de rechter waarin de huurovereenkomst wordt ontbonden. Gelukkig zijn er voor u als verhuurder mogelijkheden om het huurcontract te laten ontbinden. De huurder kan in deze gevallen geen beroep doen op de huurbescherming, aangezien deze ernstige wanprestatie pleegt.

Het is belangrijk dat u weet welke rechten u heeft en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een succesvolle procedure te kunnen starten.

Ontbinding huurovereenkomst door de verhuurder

U wilt uw huurder eruit zetten, aangezien u meer schade lijdt naarmate het huurcontract doorloopt. Om te beginnen kunt u proberen om de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Gaat de huurder hier echter niet mee akkoord, dan bent u genoodzaakt om de overeenkomst via de kantonrechter te ontbinden.

Voorwaarden voor ontbinding

Om uw huurder eruit te kunnen zetten dient u aan een aantal voorwaarden te kunnen voldoen. Er zijn vijf situaties die voor een kantonrechter aanleiding kunnen zijn om uw verzoek tot ontbinding te honoreren:

1. Een huurachterstand van minimaal drie maanden
2. De huurder heeft een wietplantage opgezet
3. U heeft het verhuurde dringend nodig voor eigen gebruik
4. Illegale onderverhuur
5. Er is sprake van ernstige overlast

Wat zijn de vervolgstappen om een huurder eruit te zetten?

IntoCash helpt u wanneer u de huurder wilt uitzetten. Wij schromen niet om een gerechtelijke procedure te starten. We werken op basis van no cure no pay, dus neem vrijblijvend contact op. Onze juristen zullen uw zaak dan direct op haalbaarheid beoordelen.

Lees ook: Wanneer is het ontbinden van een huurcontract gerechtvaardigd?