In welke situaties kan je de huurovereenkomst ontbinden bij dringend eigen gebruik van een bedrijfsruimte?

Na een huurperiode van vijf jaar heeft een verhuurder het recht om de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte op grond van dringend eigen gebruik te beëindigen. Hierbij is van belang dat de verhuurder, de partner of de kinderen van de verhuurder het pand persoonlijk in gebruik willen nemen en het pand dringend nodig hebben. Het dringend en persoonlijk nodig hebben moet de verhuurder kunnen aantonen. Verder zijn er geen eisen aan deze dringendheid in de wet opgenomen en zal er (anders dan bij woonruimte) geen belangenafweging door de rechter worden gemaakt. De rechter zal de beëindiging van de huur toewijzen als er aan deze eisen is voldaan.

Opzeggingsvoorwaarden

Een verhuurder kan het huurcontract niet zelf beëindigen. De verhuurder moet per aangetekende brief of per officiële brief van een deurwaarder de huur opzeggen. Hierin moet de huurder een opzegtermijn van één jaar krijgen. De huurder krijgt vervolgens zes weken te tijd om aan te geven of hij wel of niet instemt met deze datum. Als de huurder instemt zal de huurovereenkomst bedrijfsruimte eindigen. Als de huurder niet instemt (of als de huurder niets van zich laat horen) moet de verhuurder bij de rechter vorderen dat de huurovereenkomst beëindigd wordt. Dit hoeft niet direct na deze zes weken, aangezien er in de wet verder geen termijnen meer staan. Ook na enkele maanden kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten beëindigen.

Renovatie

Als blijkt dat de kosten van een bedrijfspand hoger blijven uitvallen dan wat u ontvangt als huur kan dit een reden zijn om de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte te willen ontbinden. Wij kunnen u helpen in een gerechtelijke procedure op basis van dringend eigen gebruik als renovatie. Hierbij is van belang dat de verhuurder moet kunnen aantonen dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten uit het bedrijfspand. Ook moet u als verhuurder de kosten van de renovatie kunnen aantonen bij de rechter. Dit hoeft niet heel specifiek. Een schatting is meestal voldoende.