Is uw huurder verplicht gebreken te melden?

De huurder is verplicht u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een gebrek. Als hij dit nalaat kan hij namelijk schadeplichtig zijn.