Kan er conservatoir beslag gelegd worden?

Het is mogelijk om conservatoir beslag te leggen. Bij het indienen van het verzoek bij de rechter is een advocaat verplicht.

Voor het leggen van conservatoir beslag dient toestemming te worden gevraagd aan de rechter, waarop na summier onderzoek wordt beslist. Op verzoek van de debiteur kan het beslag echter worden opgeheven, wat eveneens na summier onderzoek door de rechter gebeurt. Na het leggen van het beslag dient op korte termijn (meestal binnen 2 weken) een gerechtelijke procedure te worden opgestart om de rechter de zaak meer inhoudelijk te kunnen laten beoordelen.

Gerelateerde vragen:

- Wat is conservatoir beslag?