Kan ik bij IntoCash terecht voor de incasso van alimentatie?

Voor de incasso van partneralimentatie en kinderalimentatie kunt u helaas niet bij ons terecht.

U kunt zich het beste tot een advocaat of deurwaarder wenden.

Voor het incasseren van kinderalimentatie kunt u wellicht ook een beroep doen op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO is een overheidsorgaan ingesteld op basis van de Wet LBIO. In opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt het LBIO zorg voor de incasso van de wettelijke onderhoudsbijdragen (alimentatie). Voor het incasseren van partneralimentatie kunt u niet bij het LBIO terecht.

U kunt zich tot het LBIO wenden indien er een betalingsachterstand is die niet ouder is dan 6 maanden. Met bewijzen dient u aan te tonen welke termijnen wel en niet zijn voldaan.