Kan u als verhuurder zelf de huurverhoging bepalen?

Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, behalve bij geliberaliseerde huurcontracten. Er is sprake van een geliberaliseerd huurcontract als de huurprijs boven de huursubsidiegrens ligt.

Indien de woning niet geliberaliseerd is dan geldt dat de regering jaarlijks vaststelt met welk percentage de huurprijs maximaal mag stijgen. Voor geliberaliseerde huur is de huurverhoging niet wettelijk geregeld. U kunt de huurprijs van een geliberaliseerde woning een keer in de twaalf maanden verhogen. U moet de huurverhoging dan wel aanzeggen aan de huurder. U kunt ook in de huurovereenkomst opnemen dat de huur een keer per jaar wordt aangepast met een bepaald percentage (bijvoorbeeld op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek). In dit geval geldt de in de huurovereenkomst afgesproken huurprijswijziging. U hoeft dan niet de huurverhoging apart aan te zeggen.