Kan uw huurder bij een gebrek de huurbetaling opschorten?

Als u de gebreken niet  herstelt, dan kan de huurder de herstelwerkzaamheden zelf laten uitvoeren en de huurbetaling (deels) opschorten. Het opgeschorte bedrag dient in verhouding te staan met de ernst van de gebreken. Uw huurder dient dan wel binnen 6 maanden een procedure bij de kantonrechter te starten. Doet uw huurder dit niet, dan zal hij u na het herstel alsnog de opgeschorte huurtermijnen dienen te voldoen.