Kan uw huurder de huur inhouden bij een gebrek?

Uw huurder kan niet zelf de huur verminderen. Het is de huurcommissie of de kantonrechter die bepaalt of en hoeveel huurvermindering van toepassing is.

Als er sprake is van niet-geliberaliseerde huur van een woning dan dient de huurder u schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek en u verzoeken het gebrek te herstellen. Indien het gebrek niet door u wordt hersteld kan de huurder na zes weken een procedure starten bij de Huurcommissie tot verlaging van de huur. De Huurcommissie beoordeelt de ernst van de gebreken, waarbij verschillende categorien worden gebruikt. Herstelt u het gebrek wel binnen de termijn van zes weken dan wordt de zaak niet in behandeling genomen. Mocht de huurder alsnog huurvermindering willen claimen dan dient hij zich daartoe tot de kantonrechter te wenden. Dit komt in de praktijk niet vaak voor gezien de daarmee gepaard gaande kosten.

Als er sprake is van geliberaliseerde huur dan kan de huurder zich niet tot de Huurcommissie wenden met het verzoek tot vermindering van de huurprijs. De huurder dient zich tot de kantonrechter te wenden. De huurder kan dan een verlaagde huurprijs vorderen vanaf de dag waarop u op de hoogte was van het gebrek tot de dag waarop het gebrek is verholpen. Het is daarom aan te bevelen eventuele gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.