Welke kosten van een rechtszaak kan ik verhalen op de tegenpartij?

Als u een rechtszaak aanspant en de rechtszaak wordt (grotendeels) gewonnen, zal de rechtbank meestal beslissen dat de tegenpartij ook de kosten van de rechtszaak (deels) aan u moet betalen. De kosten die de rechter kan toewijzen en de hoogte daarvan zijn wettelijk bepaald. Het gaat dan om het griffierecht, de deurwaarderskosten, eventuele buitengerechtelijke incassokosten en een vergoeding per proceshandeling die uw eventuele gemachtigde (advocaat, jurist, incassobureau) namens u in de gerechtelijke procedure moet verrichten. Gemiddeld worden er door uw gemachtigde twee tot drie proceshandelingen in een rechtszaak verricht. Aangezien de rechtbank vaste tarieven toewijst, is het afhankelijk van wat u aan uw gemachtigde voor zijn diensten betaalt, of u per saldo uw volledige kosten krijgt toegewezen. De juristen van IntoCash werken voor een vaste prijs (fixed fee), zodat u van te voren weet het aanspannen van een rechtszaak u maximaal kost. U heeft dus geen dure advocaat nodig.

De hoogte van de griffierechten, buitengerechtelijke incassokosten en de vergoeding per proceshandeling is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. E.e.a. staat overzichtelijk in onderstaande tabellen weergegeven.

Buitengerechtelijke kosten

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

 

Griffierecht en deurwaarderskosten

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Als particulieren en eenmanszaken een rechtszaak aanspannen, geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang
  < € 500 € 500 - € 12.500 > € 12.500
Griffierecht rechtbank € 124 / € 83 € 499 / € 236 € 996 / € 499
Dagvaarding betekenen € 83,38 € 83,38 € 83,38

 

Vergoeding per proceshandeling

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 250,00 € 36,00 3
€ 500,00 € 72,00 4
€ 1.250,00 € 120,00 5
€ 2.500,00 € 180,00 5
€ 3.750,00 € 210,00 5
€ 5.000,00 € 240,00 6
€ 10.000,00 € 300,00 6
€ 20.000,00 € 360,00 7
€ 40.000,00 € 480,00 10
€ 100.000,00 € 721,00 10
€ 200.000,00 € 841,00 geen
€ 400.000,00 € 961,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen