Mijn huurder betaalt de huur niet, welke rechten heb ik als verhuurder?

Als een huurder de huur niet meer betaalt kan voor u, als verhuurder, een vervelende situatie ontstaan. Gelukkig is daar, ondanks huurbescherming en een voor een bepaalde duur overeengekomen huurovereenkomst, wel iets aan te doen. Een niet betalende huurder pleegt wanprestatie en een rechter zal bij het niet betalen van de huur langer dan drie maanden het huurcontract in de meeste gevallen dan ook ontbinden.

Rechten als verhuurder als de huurder niet betaalt

Ook al betaalt uw huurder de huur niet, een eenzijdige ontbinding van een huurcontract is als verhuurder niet mogelijk. Als een huurpenning niet tijdig is voldaan kan er een buitengerechtelijke procedure in gang worden gezet. Dit betekent dat de wanbetaler diverse malen zal worden gesommeerd om de huurachterstand te voldoen. U kunt ons incassobureau uiteraard in de arm nemen om u te assisteren bij dit onderdeel. Zorgt u er wel altijd voor dat u in het bezit bent van schriftelijk bewijs, zoals door u verstuurde aangetekende aanmaningen, ingebrekestellingen en dergelijke documenten.

Buitengerechtelijke procedure

Wanneer het pré incassotraject niet het gewenste effect heeft en de huurder nog steeds neit heeft betaald, kunt u overwegen om een buitengerechtelijke procedure in gang te zetten. Dit betekent dat de wanbetaler diverse malen zal worden gesommeerd om de huurachterstand te voldoen.

Gerechtelijke procedure

Uiteraard zijn er voorvallen waarbij de huurder na afronding van de buitengerechtelijke procedure nog steeds weigert om tot betaling over te gaan. In dit geval kunt u overwegen om een gerechtelijke procedure te starten, eventueel ook om de huurovereenkomst te ontbinden. Voorafgaand aan deze stap zal een goed incassobureau altijd nagaan of uw zaak haalbaar is en u adviseren over uw besluit. Tijdens deze procedure zal er een dagvaarding worden opgemaakt en zal uw wanbetaler voor het gerecht moeten verschijnen. Ook hierbij kunnen onze juristen u helpen. Op basis van de aangeleverde bewijzen zal de rechter de zaak beoordelen.

Onze dienstverlening in de buitengerechtelijke en gerechtelijke procedure verrichten wij gratis of op basis van no cure no pay. Kijk voor meer informatie over ons no cure no pay-concept op onze informatiepagina.

Wij helpen u van uw niet betalende huurder af

Als uw huurder de huur niet betaalt, helpen wij u graag bij de volgende te nemen stappen. IntoCash is gespecialiseerd in het uitzetten van niet betalende huurders. Wij schromen niet om uw huurder alsnog tot betaling te sommeren en vervolgens een gerechtelijke procedure te starten.

Vrijblijvend meer informatie

Onze ervaren juristen met ruime proceservaring beoordelen uw zaak vrijblijvend op haalbaarheid. Daarbij werken we op basis van no cure no pay en zonder abonnementskosten, dossierkosten of provisie. Heeft u last van een niet betalende huurder? Laat deze situatie dan niet onnodig voortduren en neem contact met ons op. We werken door heel Nederland en staan u graag geheel vrijblijvend te woord.

Lees ook: Ontbinding bij onderverhuur