Mijn huurder betaalt niet. Welke stappen kan ik ondernemen?

Wanneer uw huurder niet betaalt, dient u eerst een laatste aanmaning te verzenden. Hierin moet u de huurder 14 dagen de tijd geven te betalen, en de (hoogte van) de incassokosten aanzeggen die gerekend worden als er niet tijdig wordt betaald. Hierna kunt u pas besluiten om over te gaan tot een incasso procedure.

Buitengerechtelijke procedure

Wanneer het pré incassotraject niet het gewenste effect heeft, kunt u overwegen om een buitengerechtelijke procedure in gang te zetten. Dit betekent dat de wanbetaler diverse malen zal worden gesommeerd om de huurachterstand te voldoen. U kunt ons incassobureau uiteraard in de arm nemen om u te assisteren bij dit onderdeel.

Gerechtelijke procedure

Uiteraard zijn er voorvallen waarbij de huurder na afronding van de buitengerechtelijke procedure nog steeds weigert om tot betaling over te gaan. In dit geval kunt u overwegen om een gerechtelijke procedure te starten, eventueel ook om de huurovereenkomst te ontbinden. Voorafgaand aan deze stap zal een goed incassobureau altijd nagaan of uw zaak haalbaar is en u adviseren over uw besluit. Tijdens deze procedure zal er een dagvaarding worden opgemaakt en zal uw wanbetaler voor het gerecht moeten verschijnen. Ook hierbij kunnen onze juristen u helpen.

Op basis van de aangeleverde bewijzen zal de rechter de zaak beoordelen.

Onze dienstverlening in de buitengerechtelijke en gerechtelijke procedure verrichten wij gratis of op basis van no cure no pay. Kijk voor meer informatie over ons no cure no pay-concept op onze informatiepagina.