Mijn huurder heeft 3 maanden huurachterstand, wat nu?

Ook al doet u uw best om huurachterstanden en vervelende ontruimingen te voorkomen, het komt helaas voor dat huurders een betalingsachterstand opbouwen. Voor u is dit uiteraard erg vervelend. Uw schade loopt zonder betalende huurder immers elke maand verder op. Gelukkig is er een oplossing. Bij een huurachterstand vanaf 3 maanden kunt u namelijk uw eerste stappen ondernemen om uw huurcontract te laten ontbinden. Hier zijn echter wel  een aantal voorwaarden aan verbonden.

Altijd naar de rechter

De huurbescherming en overeengekomen huurcontractperiode zijn minder zwaarwegend dan het feit dat de huur al drie maanden of langer niet betaald is. Het niet betalen van de huur door uw huurder is een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, en geeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Wel dient u hiervoor altijd naar de rechter te stappen als uw huurder niet meewerkt aan een ontbinding met wederzijds goedvinden. Alleen via een gerechtelijke procedure is het dan namelijk mogelijk om het huurcontract te laten ontbinden en een ontruimingsvonnis te krijgen. Zorg er altijd voor dat u alle correspondentie tussen u en de huurder bewaart. Deze kan van grote betekenis zijn bij een procedure.

Voor een succesvolle ontbindingsprocedure is specialistische kennis van het huur- en procesrecht vereist. IntoCash helpt u daarom met een procedure tegen uw huurder. Wij nemen u de gevreesde bureaucratische rompslomp uit handen en zorgen ervoor dat alles netjes en volgens de gestelde eisen verloopt.

Leg uw zaak kosteloos aan onze juristen voor

Wij nemen graag kennis van uw zaak. Wanneer u contact met ons opneemt zal één van onze juristen gratis en vrijblijvend uw situatie beoordelen, waarna we advies uitbrengen of de zaak door ons in behandeling kan worden genomen. We werken daarbij op basis van no cure no pay, waarmee u alleen betaalt bij een succesvolle afhandeling.