Mijn huurder heeft de huur niet betaald, wat kan ik doen?

Huurders hebben het in Nederland heel goed. U als huisbaas bent daar waarschijnlijk goed van op de hoogte. Wilt u uw huurders uitzetten, dan moet u een gegronde reden hebben - en die heeft u volgens de wet meestal niet. Anders is het wanneer de huurder een van zijn weinige plichten verzuimt: de huur betalen. Heeft de huurder de huur niet betaald, dan verliest hij echter niet zonder meer zijn huurrechten. Huurgeschillen zijn daardoor nogal complex. IntoCash kan u ondersteuning bieden bij problemen met niet-betalende huurders.

In verzuim

Heeft uw huurder de huur niet betaald, dan is uw huurder automatisch in verzuim. Desondanks is het verstandig om hem te sommeren de huur zo snel mogelijk te betalen. Wanneer hij de huur niet kan betalen, kunt u de huur niet zomaar uitzetten of andere rigoureuze maatregelen nemen zoals het veranderen van sloten of het afsluiten van GWL - u kunt wel zo snel mogelijk een dossier beginnen waarin u alle tekortschietingen van de huurder vastlegt.

Ondersteuning

Het is veel werk om, wanneer de huurder de huur niet kan betalen, een uitgebreid en juridisch juist dossier te maken. Dat werk kunt u beter uitbesteden wanneer u niet precies weet hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Wij kunnen alles voor u regelen: van de wettelijk verplichte brieven tot en met de afronding van eventuele incasso's. De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder. Hij is immers degene die in gebreke is gebleven, dus is hij ook degene die de kosten moet dragen.