Pré-incasso, wat komt hier allemaal bij kijken?

Pré-incasso is de fase die vooraf kan gaan aan de incassoprocedure. Het is begrijpelijk dat u als schuldeiser niet te snel een incassobureau wilt inschakelen omdat een incassoprocedure een dwingend karakter heeft en daarbij kosten met zich meebrengt voor de debiteur. Een pre-incasso zorgt ervoor dat de kosten laag gehouden kunnen worden.

Pré-incasso methoden

Er zijn verschillende pré-incasso methoden die toegepast kunnen worden. Vooral de brief wordt vaak gebruikt. Hierbij gaat het om een laatste aanmaning, welke een mededeling is waarin de schuldenaar verzocht wordt zijn verplichting na te komen, die verstuurd wordt op het briefpapier van het incassobureau. Hierop staan wel uw contactgegevens, maar met het briefpapier kunt u de indruk achter laten dat de schuldenaar niet veel tijd meer heeft omdat de vordering al bij het incassobureau ligt. U kunt u ook een stempel op uw laatste aanmaning aanbrengen, welke in een oogopslag laat zien dat het de laatste kans voor de schuldenaar betreft, voordat het uit handen gegeven wordt aan een incassobureau.