Procedeert IntoCash ook tegen een fixed fee voor vorderingen boven de € 25.000,-?

Voor een vordering boven de € 25.000,- is in de gerechtelijke procedure over het algemeen een advocaat vereist, behalve bij arbeids- en pachtzaken en de meeste gevallen van huurincasso, dan kunnen wij als incasso buro procederen. In het geval dat wel een advocaat vereist is, hebben wij voordelige prijsafspraken met onze huisadvocaat gemaakt; daarbij verrichten wij de voorbereidende werkzaamheden om de advocaatkosten zo laag mogelijk te houden. Wij kunnen echter ook de vordering beperken tot € 25.000,- om in het geheel geen advocaatkosten te maken. Neem contact met ons op voor een nadere toelichting!