Waarom niet direct een deurwaarder inschakelen?

U kunt een deurwaarder inschakelen op verschillende momenten in het traject van het incasseren van een vordering. Een deurwaarder heeft vaak twee petten op, hij is zowel zelfstandig ondernemer als openbaar ambtenaar. U kunt dus een deurwaarder inschakelen in zijn rol als ambtenaar, of in zijn rol als ondernemer.

Deurwaarder inschakelen in zijn rol als ondernemer

Als zelfstandig ondernemer verricht de deurwaarder bijvoorbeeld werkzaamheden als buitengerechtelijke incasso, het verlenen van juridisch advies en het procederen bij het kantongerecht.

Deurwaarder inschakelen als openbaar ambtenaar

Als openbaar ambtenaar is de deurwaarder de enige in Nederland die ambtshandelingen ten behoeve van het innen van vorderingen mag uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het betekenen van een dagvaarding of vonnis, of het ten uitvoer leggen van een vonnis (executie). Degenen die in dit kader de deurwaarder inschakelen zijn bijvoorbeeld advocaten en incassobureaus.

Wat kost een deurwaarder?

U kunt een gerechtsdeurwaarder inschakelen in zijn rol als ondernemer maar de prijzen hiervan verschillen en zijn vaak hoog. Dit komt omdat de deurwaarder in zijn rol als zelfstandig ondernemer voor zijn buitengerechtelijke incassowerkzaamheden kosten/prijzen rekent die vaak niet (volledig) verhaald kunnen worden op de debiteur. Wij kunnen en mogen precies hetzelfde als de deurwaarder in zijn rol als zelfstandig ondernemer, alleen dan tegen lagere kosten.

Het is raadzaam de deurwaarder slechts in te schakelen voor zijn rol als openbaar ambtenaar. De prijzen hiervan zijn bij wet vastgelegd en zijn dus bij iedere deurwaarder hetzelfde. Het gaat hier bijvoorbeeld om de deurwaarderskosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor het langsbrengen (betekenen) van een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis. De tarieven kunt u vinden in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders'. De deurwaarderskosten voor bijvoorbeeld het betekenen van een dagvaarding in 2016 zijn €77,75.