Waarop baseert incassobureau IntoCash de incassokosten?

Bij incassobureau IntoCash hanteren wij de wettelijk vastgelegde tarieven bij het berekenen van de incassokosten. Deze kosten worden op de debiteur verhaald. Per 1 juli 2012 is de nieuwe wettelijke regeling inzake de buitengerechtelijke kosten in werking getreden (art. 6:96 B.W. en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten). Bij de berekening van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden de onderstaande percentages gehanteerd:

 

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

 

Hiermee kunt u de incassokosten berekenen. Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de maximale buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Indien uw debiteur voor 1 juli 2012 in verzuim is geraakt hanteren wij conform het Rapport Voorwerk II de Herziene staffel incassokosten van de rechtbank, welke kosten door de rechtbank als redelijk worden bestempeld.

Het kan ook dat contractueel tussen opdrachtgever en debiteur andere kosten zijn vastgelegd. Vaak wordt dit via algemene voorwaarden overeengekomen.