Waarop baseert incassobureau IntoCash de incassokosten?

Bij incassobureau IntoCash hanteren wij de wettelijk vastgelegde tarieven conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het onderliggende Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK genoemd). Bij de berekening van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden de onderstaande percentages gehanteerd:

 

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

 

Hiermee kunt u de incassokosten berekenen. Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de maximale buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).