Wanneer kan de huurovereenkomst worden ontbonden op grond van overlast?

Een huurder dient zich als een goed huurder te gedragen. Dit houdt onder andere in dat hij en degene die van zijn woning gebruik maken geen overlast aan andere dienen te veroorzaken. Indien de huurder toch ernstige en aanhoudende overlast veroorzaakt kan de huurovereenkomst door de rechter worden ontbonden. Daarbij is van belang dat de hinder dermate ernstig is, dat ontruiming gerechtvaardigd is.

Wanneer is er sprake van ernstige overlast (door de huurder)?

Onder overlast vallen zaken als stank, harde muziek, het verhandelen of gebruiken van drugs rondom het gehuurde, huisdieren, slaan met deuren, ruzies, baldadigheid, vernielingen etc.  Als dit soort zaken zich structureel voordoen is het mogelijk dat een verhuurder door omwonende wordt aangesproken om hier tegen op te treden. Vaak kunt u het huurcontract dan niet zelf opzeggen aangezien de huurder huurbescherming geniet. U zult dan een ontruimingsprocedure moeten starten. Het is hierbij niet noodzakelijk dat er een huurachterstand van 3 maanden is.

Belangrijk

De rechter zal bekijken of de overlast enkel door ontbinding van de huurovereenkomst beëindigd kan worden of dat hier andere mogelijkheden voor zijn. Het is daarom belangrijk dat er een goed dossier is opgebouwd en dat de klachten vaak schriftelijk aan de huurder kenbaar zijn gemaakt. Ook eventuele schriftelijke stukken van gedupeerde omwonende, verslagen van gevoerde gesprekken of politierapporten zijn van van belang. Hiermee kunt u de gestelde overlast bewijzen en zal er bij de rechter voldoende aannemelijk worden gemaakt dat de veroorzakende huurder voldoende kansen heeft gekregen om de overlast te stoppen en hier geen gebruik van heeft gemaakt.

Ook moet de overlast in of rondom het gehuurde plaatsvinden. Als de hinder enkel op de straat of in de wijk plaatsvindt zal de rechter ontruiming waarschijnlijk te extreem vinden en daarmee de huurovereenkomst niet ontbinden.

Verder moet de overlast recentelijk hebben plaatsgevonden. Is het voorval niet meer actueel of heeft deze slechts een korte periode plaatsgevonden zal dit niet voldoende zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst op grond van overlast.