Wanneer is het opzeggen van de huur door de verhuurder gerechtvaardigd?

Als verhuurder is het pand dat u verhuurt aan particulieren of bedrijven van u. Door middel van de huurovereenkomst laat u anderen tegen betaling gebruik maken van de ruimte. Dat u eigenaar bent, wil echter niet zeggen dat u altijd de huur kunt opzeggen en de huurders er uit kunt zetten. Er bestaan wettelijke regels die huurders tegen opzegging en uitzetting beschermen.

Opzegging van de huurovereenkomst

Het opzeggen van de huur door de verhuurder is alleen mogelijk als er sprake is van een van de volgende redenen: wanprestatie, een nieuw huurcontract, hospita kamer, een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, een geldend bestemmingsplan of dringend eigen gebruik. Er kan sprake zijn van wanprestatie als de huurder in gebreke blijft bij het betalen van de huur of voor aantoonbare overlast zorgt. Maar wellicht zijn er veranderingen in het bestemmingsplan of heeft u het pand zelf nodig. Al moet dit wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de reden om zelf de woning of het bedrijfspand nodig te hebben, zeer dringend zijn. Een geldige reden is bijvoorbeeld sloop of renovatie.

Wettelijke vereisten bij opzegging

U moet de huurovereenkomst schriftelijk met opgaaf van reden opzeggen en daarbij rekening houden met de juiste opzegtermijnen. Tevens moet u de in de opzegging vermelden dat de huurder binnen zes weken dient aan te geven of hij akkoord gaat met de opzegging.

Ontbinding van de huurovereenkomst

Het komt regelmatig voor dat de huurder het er niet mee eens dat de huurovereenkomst wordt beëindigd, of dat hij niet binnen de gestelde termijn van zes weken reageert. Wanneer een huurder niet akkoord gaat of niet reageert, is het noodzakelijk de huurovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Gaat uw huurder niet akkoord? De ervaren juristen van IntoCash staan u bij met ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter. Samen zorgen wij voor een zo goed mogelijke oplossing.