Wanneer kan er een ontruimingsprocedure in werking worden gezet?

Een ontruimingsprocedure is noodzakelijk als u de huurder wilt ontruimen. Er zijn vijf situaties waarin u als verhuurder in het gelijk gesteld kunt worden door de rechter en woningontruiming kan worden toegewezen. De huurachterstand, wietplantage en onderverhuur procedure verrichten onze juristen op basis van no cure no pay. Dat wil zeggen dat u ons alleen betaalt ( €899,00) als de rechter de ontbinding toewijst. De andere twee situaties kunnen wij voor u aan de rechter voorleggen voor het vaste tarief van € 899,00 (excl. BTW). U heeft dus geen dure advocaat nodig!

Huurachterstand

Een huurachterstand van drie maanden of meer kan een basis vormen voor het in gang zetten van een ontruimingsprocedure. Dit geldt voor zowel ontruiming van een huurwoning als een bedrijfspand. Na het vellen van het vonnis kunt u als verhuurder besluiten om af te zien van de ontruimingseis indien de huurder het bedrag alsnog binnen de gestelde termijn betaalt, maar dit is zeker geen verplichting.

Hennepplantage

Indien de huurder een hennepplantage houdt in het gehuurde object, zal de rechter in een gerechtelijke procedure nagenoeg altijd in het voordeel van de verhuurder beslissen. Oftewel, de woningontruiming zal bijna altijd worden toegewezen. Een gerechtelijke procedure is in dit geval noodzakelijk, omdat de huurbescherming en overeengekomen huurperiodes directe huisontruiming in de weg staan.

Illegale onderverhuur

Er is sprake van illegale onderverhuur indien uw huurder uw woning onderverhuurd aan een ander zonder expliciete toestemming van uw zijde. Deze vorm van onderverhuur vormt voldoende basis om een gerechtelijke procedure te starten, hetgeen in veel gevallen leidt tot huisontruiming van de huurder.

Dringend eigen gebruik

De rechter kan eveneens instemmen met een woningontruiming wanneer u de woning dringend zelf nodig heeft. Er is sprake van ‘dringend eigen gebruik’ wanneer u de woning voor eigen gebruik nodig heeft, of deze wenst te vervangen voor een nieuw pand dat binnen het bestemmingsplan past. De huur kan echter niet ‘zomaar’ worden opgezegd; als verhuurder dient u aan een aantal eisen te voldoen. Zo geldt er ondermeer een opzegtermijn van op zijn minst 3 maanden. Deze opzegtermijn wordt tevens per huurjaar met een maand verhoogd, tot een maximale termijn van 6 maanden.

Overlast door de huurder

Los van het houden van een hennepplantage –wat vaak aan het licht komt door overlast bij de buren- zijn er nog andere vormen van overlast die tot een ontruimingsprocedure huurwoning kunnen leiden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan (ernstige) overlast door huisdieren, alcoholmisbruik en drugshandel. Bekijk hoe u het huurcontract kunt ontbinden bij overlast.