Wanneer rechtvaardigt een huurachterstand ontruiming?

Het kan voorkomen dat uw huurder niet meer de maandelijkse huurtermijnen voldoet, wat leidt tot een betalingsachterstand. Mogelijk is uw huurder werkloos geraakt, of bijvoorbeeld in financiële problemen beland na een scheiding. Met name als u een particuliere verhuurder bent kan dit voor problemen zorgen omdat u slechts beperkte financiële ruimte heeft.

Als verhuurder wilt u uiteraard dat uw huurder diens verplichtingen nakomt. Wanneer deze dit niet doet en u samen niet tot een oplossing kunt komen, dan kunt u besluiten om een gerechtelijke procedure te starten. Uw zaak komt dan voor de kantonrechter, welke zal oordelen of een ontruiming door huurachterstand gerechtvaardigd is. Dit is het geval wanneer er sprake is van een achterstand van meer dan drie maanden of bij herhaalde wanprestatie. U kunt in dit geval eisen dat het verschuldigde bedrag alsnog wordt betaalt en dat de huurovereenkomst ontbonden wordt, wat kan leiden tot een daadwerkelijke ontruiming. De huurder kan hierbij verweer voeren, maar in de praktijk zal dit erg lastig zijn wanneer er sprake is van een huurachterstand.

Ontruiming bij huurachterstand

Wanneer de kantonrechter u in het gelijk stelt, zal de huurder de woning moeten verlaten en huurachterstand moeten voldoen. Het is hierbij wettelijk verplicht dat een deurwaarder de huurder de uitspraak van de kantonrechter op papier overhandigd, om deze zo een laatste kans te geven de woning zelf te ontruimen en te verlaten. Als dit niet gebeurt, kan de deurwaarder met behulp van onder meer de politie tot ontruiming overgaan.

Lees ook: Hoe kan ik een uitzetting regelen bij huurachterstand?