Wanneer stuur ik een aanmaning bij huurachterstand?

Als verhuurder krijgt u soms te maken met huurders die niet of niet op tijd betalen. En dat terwijl de huurovereenkomst duidelijk is. Hier staat immers vermeld op welke datum de huur binnen moet zijn, vaak de eerste van de betreffende maand. Is op deze dag de huur niet betaald, dan is de huurder automatisch in verzuim. Het is dus niet wettelijk verplicht om deze brief te sturen en u zou direct een gerechtelijke procedure kunnen starten. Vaak is het echter niet wenselijk direct een gerechtelijke procedure te starten. Maar als u een incassobureau wilt inschakelen, moet u om in aanmerking te kunnen komen op vergoeding van de incassokosten, eerst de zogenoemde 14-dagen aanmaning sturen.

De 14-dagen aanmaning

Een aanmaning bij huurachterstand is in feite niets anders dan een herinnering tot betaling. Er is een openstaand bedrag dat nog betaald moet worden. Deze sommatie wordt altijd schriftelijk verstuurd. In de brief bent u verplicht om de huurder 14 dagen de tijd te geven om alsnog te betalen. Tevens moet u in de aanmaning vermelden dat er incassokosten in rekening worden gebracht wanneer de huurder nog steeds niet betaalt. De hoogte van dat bedrag moet ook vermeld worden. U kunt een voorbeeld aanmaning huurachterstand downloaden. Blijft betaling uit, dan is het natuurlijk mogelijk om nog een aanmaning te sturen. Het is echter verstandiger om de zaak dan uit handen te geven aan een incassobureau.

Aanmanen en de vervolgprocedure

Een aanmaning versturen kunt u als verhuurder zelf doen. Maar heeft u hier twijfels over of heeft u behoefte aan professioneel advies? Neem dan contact op met IntoCash. Wij begeleiden u meteen wanneer de brief niets oplevert, tot aan gang naar de kantonrechter toe. Zo weet u zeker dat u aan de wettelijke eisen voldoet. Onze hulp scheelt u een hoop stress.