Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau int schulden die een schuldeiser nog tegoed heeft van een persoon of bedrijf.

IntoCash is een incassobureau dat werkt in opdracht van diverse schuldeisers. Schuldeisers kunnen bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, een energiebedrijf, een bedrijf enzovoorts zijn. Incassobureaus sturen vaak een aanmaning, wat een mededeling is waarin de schuldenaar verzocht wordt om zijn betalingsverplichting na te komen aan de schuldeiser. Het zal vaak voorkomen dat deze verplichting inhoudt dat er nog iets betaald moet worden (een factuur die binnen een bepaalde termijn voldaan dient te worden), hoewel het ook mogelijk is dat de schuldenaar nog iets moet doen (er is de schuldeiser eerder iets beloofd, zoals een onderhoudsklus) of juist iets moet laten.

Een aanmaning kan op verschillende manieren verzonden worden. Meestal worden aanmaningen per (aangtekende) brief verzonden, maar het is ook denkbaar om een debiteur via email, sms of per telefoon aan te manen. Het doel van de aanmaning (en van een incassobureau) is om ervoor te zorgen dat de schuldenaar zijn schuld aflost aan de schuldeiser. Echter heeft het ook een minder voor de hand liggend doel. Het is namelijk verstandig een goed dossier op te bouwen om tegen iemand gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen. Sommige incassobureaus, waaronder IntoCash, zullen namelijk tot een gerechtelijke procedure overgaan wanneer de schuldenaar niet reageert of betaalt na de aanmaningsprocedure.